Mariánský sloup je ozdobou Masarykova náměstí v Rokycanech

[ title]
Mariánský sloup se nachází před kostelem Panny Marie Sněžné na Masarykově náměstí pochází z roku 1770 vystavěný jako dík města za odvrácení moru. Vznik tohoto sloupu vysvětluje latinský nápis na jeho spodní části: "Ke slávě a uctění panny, věčného krále roditelky, třikrát z ohně vzešlé, Jan Rauch, Jan Eisel, Jan Gallus, občané rokycanští, opravdu zbožné mysli, postaviti dali."

Detail spodní části sloupu

Nejníže je vysoký trojhranný podstavec se třemi pilířovitými výstupky, na nichž i uprostřed stojí sochy : sv.Marciana, sv.Jan z Mathy, sv.Jana Křtitele, Sv.Kateřiny, sv.Rocha a sv.Barbory. Na vyšším podstavci se nacházejí tři sochy - sv.Vojtěch, sv.Michal a sv.Florian.

Detail vrchního podstavce sloupu

Na vrcholu sloupu je umístěna socha P. Marie s Ježíškem. Kolem sloupu je balustrád\ ozdobená barokními vázami. Autorem byl plzeňský sochař Václav Baura.

Chmurné dílo kata Mydláře

Podle : Podlaha Antonín, Soupis památek v politickém okresu rokycanském
(lh,turistické listy,foto archiv)