Na tvrzi Dřevčice se vrátíte do středověku

[ title]
Na severovýchodním okraji vesnice Dřevčice ležící 17 km severovýchodně od Prahy se nachází tvrz Dřevčice stojící na hraně terasy nad údolím.  

Tvrz se poprvé připomíná roku 1364, kdy byla v majetku litomyšlského biskupa. Roku 1382 ji koupil od svého příbuzného Jindřicha olomoucký biskup Petr. Jeho protivníci tvrz násilně obsadili, ale na zásah krále Václava IV byla vrácena dalšímu biskupovi Mikulášovi, který zde zemřel roku 1397. O rok později ji spravoval purkrabí, od začátku 15.století byla v rukou zástavních držitelů z řad drobné šlechty, zejména Tluksů z Vrábí a Vrábských z Vrábí. Z roku 1444 pochází zpráva o neutěšeném stavu tvrze a částečném zřícení zdiva. Pokusy biskupů o vyplacení zástavy byly neúspěšné, J roce 1584 prodal Hynek Vrabský z Vrábí Dřevčice císaři Rudolfovi II. Tvrz vyhořela 1630 i s dvorem, ale byla opravena. V 18.století byla radikálně přestavěna na sýpku.

Nejvýraznějším pozůstatkem je mohutná obvodová hradební zeď na půdorysu pětiúhelníku se zaoblenými nárožími. Na místě dnešního východního křídla bylo ve středověku užší křídlo  z kterého se dochoval suterén a  armatura nároží. Zbyttek příčky a okno dokládají i existenci křídla severního. Původní vjezd byl zazděn po dodatčném zřízení západního křídla asi v 16.století. Tvrz se dvěma křídly vznikla asi kolem poloviny 14.století.

Nad údolím potoka Bradlavy stojí "Barbora"


Dnešní využití tvrze se soustřeďuje na pořádání nejrůznějších akcí, od historických slavností, přes akce pro uzavřené společnosti až po svatby v autentickém, ranně středověkém prostředí.

Podle : Kol.,Encyklopedie českých tvrzí 1.díl

(lh,turistické listy,foto archiv)