Nejstarší dějiny peruckého sídla jsou obestřeny legendami

[ title]
Velkou zásluhu na těchto legendách má kronikář Václav Hájek z Libočan, který do Peruce situoval romantický příběh Oldřicha a Boženy. Existence středověkého sídla nebyla ničím doložena pouze pod jižním křídlem současného zámku byly objeveny pozůstatky středověkých konstrukcí. Gotická tvrz je poprvé zmiňována  v roce 1543, rozšířena byla patrně kolem poloviny 16.století a další úpravy proběhly před rokem 1597, kdy Peruc patřila Lobkowicům.

Vstupní průčelí zámku

Zámek v Peruci  byl přestavěn v roce 1673, kdy patřil rodu Ledeburů. Budova se ve dvacátých letech 18. století barokně upravovala za pomoci italských stavitelů Antonia Porty a Pietra Paola Columbaniho. V šedesátých letech 18. století se pokračovalo s přestavbou, tentokrát v rokokovém stylu. V interiéru zámku je krásné oválné schodiště se sochami od Ignáce Františka Platzera, upravené v horní části klasicistně.

Zahradní průčelí zámku

Nové úpravy byly realizovány za  dalších šlechtických majitelů, kdy byla zvýšena boční křídla o patro a vyrovnány tak s výškou hlavní budovy. Poslední úpravy provedl thunovský architekt Josef Čejka  v 70.letech 19.století. Zámek, v němž se nachází výstavní síň Emila Filly, je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka České republiky.

Oldřichův dub v Peruci je krásným pamětníkem starých časů


Podle : Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Severní Čechy. Svazek III.
           Vlček Pavel, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)