Osamělý kostel sv.Kateřiny stojí za vsí Jeníkov

Na hřbitově za vsí Jeníkov v okrese Benešov stojí na mirném pahorku kostel sv.Kateřiny. Původně gotický kostel byl později barokně přestavěn. Jeho přesný původ není známý. K roku 1395 je připomínán místní farář.

Kostel sv.Kateřiny od jihovýchodu

Kostel je jednolodní čtvercová stavba s polygonálním presbytářem a jižním profilovaným gotickým portálem. Okna půlkruhově ukončena. Presbytář sklenut křížem žebrové klenby a paprsčitě a jsou zde zazděná gotická okna.  

Zazděné gotické okno v presbytáři kostela

V 90. letech 20. století byla zejména iniciativou pana Jaroslava Slunečka provedena celková oprava kostela pod dohledem památkářů a archeologů. Mši svatou po dokončení opravy celebroval otec biskup Václav Malý. Mše svatá se zde slouží o pouti (Nanebevzetí Panny Marie) a o posvícení (poslední neděle v listopadu) a při dalších příležitostech. Kolem kostela je dodnes fungující hřbitov.


Kostel sv.Jakuba patří k význačným architektonickým památkám regionu


Podle : Kol: Umělecké památky Čech A/J, 1.svazek
             web farnosti Čechtice

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)