Pomníky se budou ucházet o titul Památka roku

[ title]
Město Hradec Králové se příkladně stará o architektonické kulturní dědictví. Příkladem mohou být vloni zrestaurované čtyři pomníky obětem 1. světové války, jejichž obnova je díky vítězství v krajském kole posunula do finále soutěže Památka roku 2018 v kategorii malých památek.  

Jedná se o pomníky obětem 1. světové války stojící ve čtyřech okrajových částech města - na Novém Hradci Králové, ve Slatině, Malšově Lhotě a Plotištích nad Labem. Jejich obnova je součástí postupné péče o drobné památky architektury a umění v krajském městě.

Pomník ve Slatině

„Pomníky sice nejsou kulturní památkou, avšak vykazují výrazné umělecké hodnoty, proto město obnovu provedlo prostřednictvím restaurátora s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR, na základě restaurátorských záměrů,“ uvedl vedoucí odboru památkové péče magistrátu města Jan Falta. V rámci loňských Dnů evropského dědictví město vydalo informační leták mapující pomníky I. světové války na území města, který zahrnuje i uvedené čtyři obnovené pomníky.

Pomník v Malšově Lhotě

Pomník na Novém Hradci Králové od hradeckého sochaře Jaroslava Samka, který má podobu vysokého reliéfu zachycujícího umírajícího vojína, který se hroutí před postavou Čechie s lipovou ratolestí, byl odhalen 1. července roku 1923. Přístupové schodiště je po stranách lemováno deskami se jmény padlých v 1. světové válce, k nimž po roce 1945 přibyly desky se jmény obětí 2. světové války.  Dne 5. srpna stejného roku došlo také k odhalení pomníku ve Slatině, jehož autorem je rovněž Jaroslav Samek. Pískovcový pomník zobrazuje stojící postavu vojína se skloněnou hlavou, který v pravé ruce drží vlajku a v levé přilbu. Patron české země sv. Václav na koni korunuje vojína věncem z lipových listů. Pouchovský sochař K. Hilse je autorem pomníku stojícího od 12. července 1925 v Malšově Lhotě. Sousoší zobrazuje vojáka držícího padlého spolubojovníka, ke kterému se zároveň tiskne truchlící děvčátko. U nohou postav leží přilba s ratolestí. Pomník v Plotištích byl odhalen 13. srpna 1922 v místě haly dnešní školní budovy a na současné místo před školní budovou se po rozebrání v roce 1931 dostal o rok později. Sousoší s ojedinělým námětem zachycuje souboj slovanského héroa s dvouhlavým rakouským orlem. Zajímavé u tohoto pomníku je, že v pamětní knize obce je jako jeho autor uveden Josef Škoda, ovšem na pomníku je signatura Václava Škody.

Pomník v Plotištích

Pomníky umístěné v dříve samostatných obcích jsou využívány ke vzpomínkovým a pietním, případně vzdělávacím akcím.    

Turistickelisty.cz informoval Michal Komárek, Magistrát města Hradec Králové


(lh,turistickelisty.cz,foto Magistrát města Hradec Králové)