Tvrz v Křepenicích postavil Jakub Krčín z Jelčan

[ title]
Tvrz v Křepenicích vznikla na rožmberském panství, když křepenický statek postoupil Vilém z Rožmberka roku 1580 vzdělanému a podnikavému Jakubu Krčínovi z Jelčan, tvůrci rožmberské rybniční soustavy. Krátce po roku 1580 začal Krčín stavět tvrz s dvorcem, dokončil ji roku 1584 a pojmenoval Nový Hrádek Krčínov. Po Krčínově smrti byly Křepenice s příslušenstvím předány Zdeňkovi Vojtěchu Popelovi z Lobkovic, později byl statek připojen k panství Vysoký Chlumec. Horní část obytné budovy byla upravena na sýpku a takto využívána téměř až do konce 20. století, což mělo za následek devastaci vnitřní výzdoby.

Tvrz v Křepenicích

Ústřední budovou hrádku byl velký věžovitý palác, patrová stavba na průčelí členěná sgrafitovou rustikou. Jako reprezentativní budova měla zvlášť bohatě vybavené interiéry. V přízemí byla místnost s malovaným dřevěným stropem, při ní se klenula černá kuchyně. V prvním patře byly tři místnosti, z nichž největší hlavní síň měla nástěnné malby s figurálními výjevy a byla kryta též malovaným trámovým stropem.

Vstupní průčelí tvrze

Vstup do areálu tvrze vedl po dlouhém mostě, vedoucím přes příkop. Příkop navazoval na rybník Návesník, který obklopoval hrádek ze dvou stran a byl součástí vodní opevňovací soustavy. Přístup do hrádku střežila čtyřhranná bašta, zdobená na průčelích sgrafitovou rustikou, stejně jako dvě další chránící tvrz. Za branou se rozprostíral dvůr s věžovitým palácem uprostřed.

Pozůstatky maleb v interiéru paláce

Obytný dvůr oddělovala od hospodářského zeď. Současně s tvrzí vznikly i ostatní budovy, ovčín,stodoly a stáje, které byly rovněž v době vzniku pokryty sgrafity. Krčínův opevněný hrádek se dochoval téměř v původní podobě až do současnosti a je pozoruhodným dokladem způsobu bydlení i uměleckého nazírání drobného zemana. Křepenice tvoří ojedinělý komplex, v němž jsou harmonicky spojeny složky hospodářské s reprezentativními.

Podle : Wagner Jaroslav, Hrady, zámky a tvrze středních Čech

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)