Uprostřed zahrad a vinic stojí osamělý kostelík

[ title]
U silnice do Slaného stojí uprostřed zahrad malý kostel. Kostel sv. Václava založili pravděpodobně ostrovští benediktini, kterým před husitskými válkami patřila ves Ovčáry. Již z té doby je doložena v obci existence vinic a vinařů. O tom, kdy ves zanikla, nejsou doklady, stejně tak jako o příčině jejího zániku. Je možné, že za to mohly právě husitské bouře.

První písemné zmínky o kostele pocházejí z roku 1465, kdy byl zmíněn v souvislosti s prodejem rybníka a dvora Ovčáry. Pozdějším majitelem dvora byl Odolan Pětipeský z Chýš a Egerberku, kterému byl majetek zkonfiskován v rámci pobělohorských konfiskací. Ovčáry získal Bernard Ignác z Martinic. V té době a až do roku 1672 je místní kostel uváděn jako pustý. Bernard Ignác z Martinic jej dal roku 1674 opravit. Při opravě byla pravděpodobně rozšířena loď a kostel byl nově zařízen třemi oltáři.

Kostel sv.Václava od východu

Uvnitř kostela je ve zdi zasazen náhrobní kámen Jiříka Luníkovského z Vraného a druhý rozpůlený se znakem ve věnci, ze zdi vylomený, patří slánskému měšťanu Hynku Branovskému. Oba jsou z roku 1551. Z hlavního oltáře sv. Václava se dochoval pouze fragment obrazu sv. Václava mezi dvěma anděly.V roce 1871 inicioval opravu kostela slánský děkan Josef Kandler, práce na kostele započaly však až roku 1880.

Vstupní portál v obvodové zdi

Po roce 1948 tato památka téměř zanikla. Kostel chátral a stalo se z něj skladiště. Teprve v letech 2003 – 2004 se započalo, díky financování městem Slaný, s celkovou opravou. V roce 2004 byl kostel znovu vysvěcen a nyní v něm je expozice o historii vinařství na Slánsku.

Podle : Infocentrum Slaný ,Ovčáry, Kostel sv. Václava

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)