Ve Višňové mají pěkný kostel, ale v seriálu Chalupáři jsme ho neviděli

[ title]
Na malém hřbitově ve vesnici Višňová v okrese Příbram stojí kostel sv. Kateřiny, který byl postaven jako raně gotický kolem roku 1300, barokně byl přestavěn koncem 17. století.

Západní průčelí kostela

Kostel je jednolodní, obdélný, s polygonálním presbytářem s opěráky a čtvercovou kaplí po severní straně. K severní straně lodi přiléhá nižší obdélná barokní kaple Božího hrobu a polygonální přístavek vřetenového schodiště na kruchtu.

Půdorys kostela

Hranolová věž stojí po severní straně lodi a předsín je v západním průčelí, které je zakončené barokním tabulovým štítem.

Interiér kostela

Presbytář ja  zaklenut křížovou klenbou se zbytky polychromie, mohutná žebra sbíhají na valené přípory. Triumfální oblouk je polokruhový. V severozápadní stěně je gotický sanktuář s kružbou.

Sluneční hodiny na jižní stěně kostela

V lodi je  dřevěná pozdně barokní kruchta na dvou litinových sloupech. Na jižním průčelí lodi mezi okny jsou malované sluneční hodiny, obnovené roku 1973.

Klášter Obořiště s kostelem sv.Josefa byl založen z daru Tomáše Pešiny z Čechorodu

Podle : Kol., Umělecké památky Čech T/Ž, 4 svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)