Zámek Radíč hostil slavného filosofa, kněze a matematika Bernarda Bolzana

[ title]
První zmínka o barokním panství Radíč je z roku 1333, kdy zde sídlil Odolen z Radíče. Původně zde stávala rytířská tvrz. Ta přetrvala až do období raného baroka, kdy částečně vyhořela, a pak byla přestavěna na jednopatrový raně barokní zámek. Autorství pozdější dostavby východního křídla zámku Radíč se přisuzuje Antoniu Portovi, významnému knížecímu lobkovickému staviteli. Zámek je zdobený římsovím s triglyfy a stagony, čtyři křídla svírají uvnitř arkádový dvůr.

Dvůr s arkádami

Interiér zámku Radíč byl bohatě zdoben štukaturami a malbami ze 17. století, které se z velké části zachovaly do dnešní doby. Zejména pokoje v celém jižním křídle zámku jsou zdobeny nástropními malbami s mytologickými a starozákonními výjevy, které byly obnoveny v 80. letech minulého století. Nejznámější malbou je Únos nymfy v nárožním salónu. Panství Radíč držela celá řada různých majitelů. Jedni z významných byla rytířská rodina Antonína, Josefa a Šebastián Losy z Losenau, jež nechali ve slavné dílně vynikajícího barokního sochaře Jana Brokofa vytesat v roce 1713 pískovcové sochy světců stojící před kaplí u zámku. Dalším z významných majitelů byl bohatý zemský advokát JUDr. Františku Pistlovi, který byl u lidu poddaného i u čeledi velice oblíben. Dodnes kolují o něm mezi lidmi veselé historky. Pistl zde hostil po několik desetiletí slavného filosofa, kněze a matematika Bernarda Bolzana.

Vstupní průčelí zámku

V novodobé historii koupil zámek Radíč v r. 1939 JUDr. František Oberthor, prezident čsl. bank v Praze. Prezident Oberthor celé panství zvelebil: dal zbořit dvě deputátnická stavení před zámkem, čímž uvolnil pohled na zámek a pro dvorskou čeleď dal vystavit nové obytné budovy, pěkně zařídil park, opravil nejen zámek a kapli, ale i dvorské chlévy. Zámek Radíč patřil JUDr. Oberthorovi do r. 1949, kdy byl vyvlastněn státem.

Zámecká kaple

V době komunistického režimu patřil zámek Radíč státu. Byl ve správě Státního památkového ústavu středních Čech, který jej využíval jako depozitáře. Zámek ani park nebyl po celou dobu udržován a pustl. Původní mobiliář byl zničen, rozkraden nebo odvezen do jiných lokalit. Nedochovali se ani jedny z empírových kamen, které stály téměř ve všech pokojích. V osmdesátých letech naštěstí proběhla alespoň rekonstrukce střechy a restaurování některých nástropních maleb v jednotlivých sálech. Od devadesátých let 20. století probíhalo postupné navrácení zámku potomkům JUDr. Oberthora. Po dlouhých soudních sporech byl celý objekt, včetně hospodářského dvora, zámecké kaple a přilehlých pozemků v květnu 2003 předán. Restituenti následně radíčské panství prodali.

V současné době panství vlastní akciová společnost Kavalen Beta a.s. , provozovatelem je Chateau Radíč s.r.o., který zámek od roku 2010 pravidelně zpřístupňuje veřejnosti – konají se zde různé kulturní a společenské akce, v jižním křídle je nainstalována expozice, kudy probíhá hlavní prohlídkový okruh.

Podle webu zámku Radíč

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)