Železniční most v Horkách nad Jizerou slouží už jen cyklistům a pěším

Horky byly vsí středověkého založení na břehu Jizery a ovládané ze zdejší tvrze, která byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Vedle dalších, především barokních památek (řada plastik je z Braunovy dílny) - včetně sochy sv. Jana Nepomuckého na cestě k Hrušovu (pochází z roku 1700) - zaujme dnes hlavně mimořádně vysoký železniční most přes řeku Jizeru.  

Bývalý železniční most

Most sloužil pro železniční vlečku z Chotětova do cukrovaru v Brodcích nad Jizerou. Vlečka byla postavena v roce do roku 1881 a ukončila provoz v roce 2005 a její délka byla přibližně 4 km. Je z esteticky pěkně působících 4 metry vysokých příhradových nosníků.

Podle  : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv,Encyklopedie mostů)