Želkovická maska střeží své tajemství

[ title]
Rotunda sv.Petra a Pavla se nalézá v Želkovicích v okrese Louny. Byla vystavena po roce 1230. Nachází se na výrazné vyvýšenině nad západním okrajem vsi kolem pramenné pánve. V písemných pramenech se uvádí v roce 1237 Šebestián ze Želkovic. Nabízí se zatím nepodložená domněnka, že vedle rotundy mohlo stát jeho sídlo, dvorec či tvrz.

Rotunda v Želkovicích

Románská rotunda s lucernou, apsidou a původním románským portálem s bobulemi se stala presbytářem nové lodi postavené v roce 1852-1853 podle plánů Ing.Wetzla. Rotunda je sklenuta kopulí, apsida konchou, loď kostela je plochostropá. Vybavení kostela je barokní.

Románský portál

Každého rozhodně upoutá stavební podoba centrální stavby a její minaturní rozměry, ale také neobvyklá maska s výraznými mongolskými rysy na stěně apsidy.

Želkovická maska

Autoři knihy "Pyšná sídla mocných" předkládají dvě hypotézy, první, že majitel sídla v Želkovicích byl účastníkem tažení krále Václava I. proti Mongolům v roce 1241 a i když do bojů nezasáhl, křesťanská vojska byla poražena v bitvě u Lehnice 1241, stavba kostela byla vyjádřením díků za záchranu před nebezpečím, které jej během tažení mohlo potkat. Druhá hypotéza představuje masku jako ztělesnění obav a strachů, které občas středověcí lidé velmi silně prožívali. Odpověď  si každý vybere sám a tak si dál želkovická maska střeží své podivuhodné tajemství vzniku a účelu.

Nejvýznamnější přemyslovské hradiště západních Čech bylo předchůdcem Plzně


Podle : Kol., Umělecké památky Čech T/Ž,
            Lehký Ivan, Sýkora Milan, Pyšná sídla mocných


(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)