Zpustlý renesanční zámek stojí v Mokrosukách

[ title]
Zámek Mokrosuky sa nachází v severní části stejnojmenné vsi 6 km severozápadně od Sušice v okrese Klatovy.

Ves Mokrosuky patřila od 14. století k velhartickému panství. Poprvé je doložena v roce 1418. Roku 1542 se připomíná ve vsi dvůr. Roku 1579 ji koupil od Václava Vintíře z Vlškovice zbohatlík Volf Gothart Pergler z Perglasu a vystavěl si v ní (nebo jeho syn) renesanční tvrz obehnanou vodním příkopem. Volfův syn Václav Otakar byl sice po Bílé hoře pro účast na stavovském povstání z letech 1618 – 1620 souzen, ale dosáhl dopuštění. Mezitím byli v Mokrosukách ubytováni vojáci Baltazara Marradase a z užitku tohoto statku jim plynul žold. Roku 1628 byl výnos ze statku používán pro pluk Martina de Hoeff-Huerty. Nakonec získal statek sestávající z tvrze, dvora a vesnic Mokrosuk, Čermné, Lešišova a Nemanic Humprecht Račín z Račína.

Pohled do nádvoří zámku od severu

Výsledky hospodaření po třicetileté válce nebyly valné a Račín se zadlužil. Jeho dcera Apolena Lidmila, provdaná hraběnka Althanová, převzala statek dočasně do vlastní správy a roku 1679 jej odevzdal svému bratru Arnoštu Vojtěchu Račínovi. Od té doby byly Mokrosuky spojeny s panstvím Hrádek.

V modřínovém háji stojí romantická zřícenina


Renesanční zámek je dvoukřídlá jednopatrová budova. Nejstarší částí je obvodové zdivo přízemí podstatné části severovýchodního křídla. Jižní křídlo, obrácené do obce, má klenuté přízemí, na východním konci se vysoký etážový štít. Arkády v poschodí jsou nepochybně z poloviny 18. století. V místě, kde bylo přistavěno druhé, východní křídlo, vystupuje ze stavební čáry patrový výstupek nejspíš dodatečně přistavěné kaple. levou polovinu tvoří patrová budova s otevřenými zděnými renesančními arkádami v přízemí i v poschodí, pravá polovina je ukončena volutovými etážovými štíty s čučky.

Podle : Kol.,Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy
            Kol., Encyklopedie českých tvrzí K-R,II.díl


(lh,turistické listy,foto archiv)