Zvonici u kostela v Plaňanech nechal postavit Šimon Mírek ze Solopysk

Hranolová zvonice u kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech v okrese Kolín s nepatrně přesahujícím dřevěným zvonovým patrem vznikla nepochybně v důsledku potřeby zavěšení těžkých zvonů, které nemohla nést stará, poměrně štíhlá románská věž kostela.

Vstup do zvonice

Podle pamětní desky v jižní stěně zvonice byla zvonice postavena v roce 1587, jak dokládá nápis na desce : Toto dílo uděláno leta 1587 nákladem urozeného a statečného rytíře pana Simeona Mírka ze Solopisk i na Plaňanech a Hošticích, držitele toho času panství plaňanského etc. Slovo Páně zůstává na věky.

Pamětní deska

Zvonice nemá výraznější architektonické detaily, ale měla zřejmě původně i obranný charakter, čemuž nasvědčují střílnové okenní otvory prvního patra. Zvonice byla upravena v roce 1863, kdy bylo zděné průčelí ozdobeno nevhodným proměnlivě barevným kvádrováním v celé ploše a snad upraven i krov. Zvonice má  osmibokou jehlancovou střechu. V přízemí zvonice, bývalé márnici, je od roku 2000 expozice o historii zvoníků v okolí.

Zvonice kostela sv.Gotharda je příkladem renesančního historismu

Podle : Kuča Karel, České, moravské a slezské zvonice
             web městyse Plaňany

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)