Dny evropského dědictví „České Budějovice v období první republiky 1918-1938“

[ title]
Město České Budějovice se opět připravuje na Dny evropského dědictví, které se letos nesou v duchu 100. výročí založení československé republiky. V průběhu Dnů evropského dědictví si připomenete tuto významnou historickou událost a pokusíte se návštěvníkům přiblížit život v době  první  republiky  nejen  v Českých  Budějovicích.  Letošní  ročník,  s podtitulem  „České Budějovice v období první republiky 1918-1938“, připadá na sobotu 15. září 2018.  

Odbor památkové péče magistrátu České Budějovice společně s Agenturou Kultury – Kontakt přichystali stejně jako v předchozích letech velmi zajímavý program.

„Jak je již naším zvykem, letos se lidé podívají na místa, která jsou veřejnosti obvykle uzavřená. Otevíráme brány v českobudějovické  Sokolovně  na  Sokolském  ostrově  s minivýstavou  o  její  historii,  brány bývalého  vodojemu  z roku  1935 či  brány  kostela  Husův  sbor  na  Palackého  náměstí.  Volně přístupné také budou aktuální výstavy v Jihočeském muzeu.“ uvedl produkční akce Miroslav Mareš. Jak  se  dočteme  v průvodci,  který  je  dostupný  široké  veřejnosti  již  několik  týdnů  dopředu v městském informačním centru na náměstí Přemysla Otakara  II., program letošního ročníku evropského dědictví je rozdělen do několika částí.  První částí  jsou  komentované  prohlídky,  kdy  nás  odborníci provedou českobudějovickou radnicí, vodárenskou věží i katedrálou sv. Mikuláše. Za zmínku stojí komentované prohlídky výstavy Jihočeského muzea „První světová válka – léta zkázy a bolesti“.  2/2 Při  prohlídkách  městem  v části  „Křížem  krážem  s památkářem“  se  můseznámit  s architekturou  z  období prvnírepubliky.  Velmi  zajímavou  prohlídku  nabídne  procházka  proti proudu řeky a odhalování prvorepublikové historie spojené s vodou v Českých Budějovicích.  V další části  budete  moci  navštívit některou  z  odborných přednášek,  které  se  uskuteční v Jihočeském muzeu, ve Státním okresním archivu a v budově Jihočeské hospodářské komory na Husově třídě. Přednášky se budou věnovat např. událostem roku 1918 z pohledu novinářů, historiků i pamětníkůči z pohledu archivních materiálů. Dále si můžeme vyslechnout zajímavé povídání o četnictvu nebo zvonech z období první republiky. V Jihočeském muzeu se uskuteční dvě přednášky kurátorky sbírky novodobé módy a textilu a sbírky domácnost Národního muzea Praha  PhDr. Miroslavy  Burianové,  která  nám  v první přednášce  představí,  jak  se  oblékali v období  první  republiky  známé  osobnosti.  Můžeme  se  těšit  na  fotografie  hereček,  političek, manželek politiků, diplomatů včetně prezidenta T. G. Masaryka. Druhá přednáška nás upozorní na  milník  v dějinách  ženského  odívání.  Příspěvek  se  zaměří  na ženské  osobnosti,  které pomáhaly  formovat  moderní československou  ženu,  především  Milenu  Jesenkou,  jejíž  eseje ovlivňovaly estetické cítění tisíců žen.

Program Dnů evropského dědictví nezapomíná také na rodiny s dětmi a nabízí zajímavé tipy, jak  strávit  sobotu.  S Mgr.  Ladislavem  Švadlenou  budou  při  putování  městem  objevovat pamětihodnosti  a  historii  města  nejen  v období  první  republiky.  Odpoledne  budou  moci  děti shlédnout v Divadle U Kapličky Pošťáckou pohádku od Karla Čapka. Jak  již  bylo  zmíněno,  program  doplňují  volně  přístupné  objekty.  Návštěvníci  mají  možnost zdarma navštívit Sokolovnu, bývalý vodojem u vodárenské věže z roku 1935, Husův sbor a také výstavy v Jihočeském muzeu.   V rámci  Dnů  evropského  dědictví  připravil  odbor  památkové  péče  Magistrátu  města České Budějovice   ve   spolupráci   s Národním   památkovým   ústavem v Českých   Budějovicích poznávací soutěž pro děti a mládež „Českobudějovické slavné vily a jejich lidé“. Vědomostní a poznávací  soutěž  navazuje  na  předchozí  soutěže  z posledních  dvou  let  v souvislosti  se stavbami v Českých Budějovicích, které jsou spojeny se slavnými osobnostmi. Dále je možné se zúčastnit Velké pátrací hry po městě.  Z kapacitních důvodů je možné zúčastnit se některých prohlídek a přednášek pouze s platnou vstupenkou,  kterou   lze   zdarma   rezervovat  na www.cbsystem.cz   a   vyzvednout   si   ji v Turistickém informačním centru na náměstí Př. Ot. II. č.1,2. I přesto, že je přichystáno více jak 1 300 ks vstupenek na programy v rámciDnů evropského dědictví s rezervací neotálejte, prohlídky  se  velmi  rychle  plní.  

Turistickelisty.cz informovala  Welzlová Jitka, město České Budějovice.


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)