Posázavská stezka je turistická klasika

[ title]
Posázavská stezka je turistická stezka, která vede kolem dolního toku řeky Sázavy. Název je používán zejména pro nejatraktivnější a stavebně nejnáročnější několikakilometrový úsek mezi Pikovicemi,patřící pod obec Hradištko přes území Třebsína( obec Krňany) k Žampachu (obec Kamenný Přívoz). Hlavní část stezky je červeně značena jako pěší turistická trasa č. 0001.

Meandr Sázavy

Stezka je místy vytesána ve skále nebo vybudována z kamenného zdiva.Kousek před Žampachem spatříme na protějším břehu starý železniční viadukt.

Pohled na viadukt

Mezi rozcestím pod Třebsínem a přírodní rezervací Medník je cesta vedena po dvou kamenných schodištích, v úseku se nacházejí i tři vyhlídková místa ohrazená zábradlím: Raisova vyhlídka  Z tohoto místa je vidět vlnící se říční koryto, obkolopené prudkými svahy, plnými nádherných, hustě porostlých stromů, a sem tam vykoukne malý srub, bezejmenná vyhlídka s dnes již zarostlým výhledem a Klimentova vyhlídka s výhledem na malebnou zákrutu Sázavy proti jejímu proudu.

Pamětní deska

Ve skále poblíž Pikovic je umístěna pamětní deska s textem: „Posázavská stezka“ byla vybudována v délce 6,8 km nákladem Kč 230.000 Klubem čsl. turistů v Praze v letech 1919–1924.

Železniční trať v Pikovicích

Stezku navrhl Josef Kliment (1858–1938), učitel z Prahy a dlouholetý pracovník klubu  českých turistů. První úsek byl slavnostně otevřen v červnu 1920 v místě zvaném „Na Babách“.

Podle KČT

(lh,turistické listy,foto archiv)