Muzeum Ostrov lidových krojů najdete skutečně v Ostrově č.p. 3, který je na Kutnohorsku

Ostrovů coby sídel je v Česku celkem přes dvacet, ale jen v jediném je Muzeum Ostrov lidových krojů. Skutečně takový název má dům plný krojů, který najdete ve zmíněném Ostrově, který je částí jiného sídla Zbraslavice, kde je nádraží a zastavuje tam vlak. Náš Ostrov  je také nedaleko Bohdanče, kde zase mají pivovar, palírnu a další turistické atrakce včetně rozhledny Bohdanka. Ale vraťme se do Ostrova lidových krojů.

TuristickéListy.cz byly na místě děje ...To, že lidový kroj byl  historickým oděvem venkovanů už krátce po třicetileté válce a na našem území se nosil v období od 17. až do začátku 20. století se Jan Mičánek, ředitel muzea dozvěděl až poté, co se skupince přátel pochlubil svým nápadem zřídit v té době v rekonstruované ale zato v prázdné budově označené číslem popisným 3, muzeum a proč ne krojů.

"Víte, kdo může  uskutečnit něco, co tu dosud  nikdy nebylo a znalci vás od toho odrazují? Do toho se může pustit jen ten, který o tom neví vůbec nic. A v takové situaci  jsem byl před pár lety já.  Měl jsem však štěstí na odborníky, kteří sice ze začátku nápadu zřízení muzea krojů moc nevěřili, ale neodmítli pomoc. Rozhodil jsem sítě po všech antikvariátech a díky tomu  tu máme kolem dvou stovek publikací o krojích. Našli jsme lidi, kteří  nám kroje byli ochotni půjčit do naší  expozice, některé kroje nebo jejich části jsme dostali i darem. Přihlásilo se mnoho spolupracovníků a pak došlo na realizaci expozice, která byla otevřena v září 2021," zavzpomínal lesní inženýr Jan Mičánek na krátkou historii muzea, které  jinde v Česku nenajdete.


"Na území České republiky se venkovské oděvy, kterým jsme si zvykli říkat lidové kroje, vyvíjely v jednotlivých regionech odlišně. Hranice užívání krojů určovaly velká panství a farností, ale zasahovaly to toho i místní tradice.  Kroje, spolu s architekturou, tanci, písněmi, slovesným uměním, místními zvyky a oslavami svátků, projevy lidových řemesel, místní kuchyní, místními dialekty, pořekadly, příslovími a pranostikami a kdo ví co ještě, chápeme jako součást historie života venkovanů. Spoluvytvářejí regionální pestrost řemeslných a uměleckých projevů našich předků, tedy takzvanou lidovou kulturu," rozhovořil se dál Jan Mičánek.

"Jenže denní užívání lidových krojů zanikalo postupně během druhé poloviny devatenáctého století, o čem rozhodlo zejména  zrušení poddanství v roce 1848 a zánikání pokračovalo až do začátku století dvacátého. Tento proces probíhal v jednotlivých regionech různým tempem. Nejdéle se kroj udržel v západních Čechách, v některých částech území osídlených Němci a na jihovýchodní Moravě," upřesnil historii krojů Jan Mičánek, který jako velký fanoušek starých map se o  jednu zcela novou mapu sám pokusil ji sestavit.Jedno z kartografických děl, které je součástí velké mapy krojů o rozměrech 2 x 4 metry a na které jeho autor Jan  Mičánek ukazuje,  pojednává o zániku krojů 


Je dobré vědětExpozice Muzea Ostrov lidových krojů je výjimečná tím, že jako jediná v Česku  představuje veřejnosti lidové oděvy všech zdejších regionů, tedy českých, moravských a slezských, a tím i oděvy krojových oblastí německy mluvícího obyvatelstva, moravských Charvátů a slezských Poláků.


V expozici si můžete prohlédnout 260 úplných lidových krojů (190 ženských krojů, 40 mužských a 30 dětských). Vystavených je ale téměř 4000 exponátů, mezi nimi rozsáhlá sbírka 64 kusů zlatých ženských čepců, na 300 ženských šátků, 100 párů historické krojové obuvi, 750 historických krajek a mnoho dalšího.


Muzeum Ostrov lidových krojů je členem profesní organizace „Asociace muzeí a galerií ČR“ a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek při ministerstvu kultury ČR .


    Ve spolupráci s Českou asociací  novinářů a publicistů cestovního ruchu  

(Petr Skála pro TuristickéListy.cz s využitím informací z webu muzeumkroju.cz, foto: Petr Skála)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...