O ocenění titulem Mapa roku 2021 usilovala i nominovaná kartografická díla pro turisty

Česká kartografická společnost v roce 2022 uspořádala v pořadí již 24. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2021 zhodnotila na svém zasedání a určila nominace a vítěze tohoto prestižního kartografického ocenění. Mezi přihlášenými tituly byly rovněž turistické mapy a další kartografická díla určená pro volnočasové aktivity. A jak soutěž dopadla?

ČESKÁ KARTOGRAFICKÁ SPOLEČNOST VYHLÁSILA  OCENĚNÍ MAPA ROKU 2021O titul Mapa roku 2021 usilovalo celkem 17 producentů z celé České republiky a shodný počet, tedy 17 autorů studentských prací z pěti vysokých škol.

Počet přihlášených produktů v kategoriích: Atlasy, soubory a edice map 17; Samostatná kartografická díla 45; Kartografická díla pro školy a vzdělávání 8; Studentské kartografické kvalifikační práce 17; Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 9.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo  ve čtvrtek 9. června 2022 v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. v Praze.


NOMINACE A OCENĚNÍ MAPA ROKU 2021


V kategorii Atlasy, soubory a edice map:

Tipy na cyklovýlety v Karlovarském kraji Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s.

Hergetův plán Prahy 1790/1791 nakladatelství Scriptorium a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí  Moravskoslezský kraj a Urban Planner, spol. s r. o.

Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí Urbánní a regionální laboratoř Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Vítězným dílem je publikace Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí  Moravskoslezský kraj a Urban Planner, spol. s r. o.
 V kategorii Samostatná kartografická díla:


CHKO Brdy 1 : 25 000  Geodézie On Line, spol. s r. o.

Ručně malovaná cyklomapa Orlickoústecko  CBS Nakladatelství, spol. s r. o.

Obyvatelstvo Česka: Věková struktura v období 1995-2019     Univerzita Palackého v Olomouci


Obyvatelstvo Česka: Index ekonomického zatížení v období 1995-2019 Univerzita Palackého v Olomouci

Vítězným dílem je publikace  Obyvatelstvo Česka: Věková struktura v období 1995-2019     z Univerzity Palackého v Olomouci.V kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání:

Česko – reliéfní mapa     Kartografie PRAHA, a. s.

Časopis Dnešní svět  TERRA-KLUB, o. p. s., a TERRA, spol. s r. o.

Webový portál MapoveDovednosti.cz  Martin Hanus, Centrum geografického a environmentálního vzdělávání   Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Školní atlas světa – Flexibooks   Kartografie PRAHA, a. s.

Vítězným dílem je publikace  Česko – reliéfní mapa  z   Kartografie PRAHA, a. s.V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu:

Dantovo peklo jako ArcGIS Story Map  Josef Münzberger, České vysoké učení technické v Praze  

Online adaptabilní aplikace rozvoje mapových dovedností MapoveDovednosti.cz Martin Hanus, Centrum geografického a environmentálního vzdělávání  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Školní atlas světa – Flexibooks   Kartografie PRAHA, a. s.

Online knihovna Dnešní svět  TERRA-KLUB, o. p. s., a TERRA, spol. s r. o.

Vítězným dílem je publikaceDantovo peklo jako ArcGIS Story Map  Josefa Münzbergera z  Českého  vysokého  učení technického  v Praze.  V kategorii Studentské kartografické práce jsou nominace:

Storymapa Haldy Ema a jejího okolí  Kateřina Rutová, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje  Ondřej Biemann, Univerzita Palackého v Olomouci

Analýza a vizualizace koryt řek pro podporu kanoistiky  Alexandra Plachtová, Univerzita Palackého v Olomouci

Metriky grafické náplně map založené na rastrových formátech    Radek Barvíř, Univerzita Palackého v Olomouci

Generalizace vrstevnic v rovinatých územích Marek Čelonk, Univerzita Karlova

Vítězným dílem je publikace   Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje  Ondřeje Biemanna z Univerzity Palackého v OlomouciHodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2021 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno zvláštní ocenění TERRA, spol. s r. o.  za to, co dělá.
(Petr Skála podle zprávy uvedené na cartography.cz pro SportovniListy.cz a Turistickélisty.cz, , foto: Petr Skála
)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...