Po Středočeském kraji s novými jízdními řády bez zásadních změn platnými od 10. prosince 2023

Změny jízdních řádů od 10. prosince 2023 v rámci systému PID ve Středočeském kraji nejsou sice tak zásadní, ale pokud cestujete po Středočeském kraji, raději se podívejte do jídzních řádů, zda vám od neděle 10. prosince 2023 vlaky nebo autobusy nejezdí trochu jinak.  

V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů v neděli 10. prosince 2023 totiž  dochází k trvalým změnám jízdních řádů na železnici i na autobusových linkách v rámci systému PID ve Středočeském kraji.

Nejdůležitější změny na železnici v rámci systému PID ve Středočeském krajiTrať 014 Kolín – Ledečko – změna technologie pořadí vjezdu a odjezdu vlaků v ŽST Ledečko jako následek změny dopravních předpisů Správy železnic, důsledkem je ztráta přestupních vazeb v ŽST Kolín na osobní vlaky ve směru do Prahy.

Trať 093 Kralupy nad Vltavou – Kladno – 31. července, po třinácti měsících, by měla skončit výluka v úseku Kladno – Brandýsek a cestující budou moci využívat nové a moderní vybavení zastávky Kladno-město a stanice Kladno-Ostrovec.


Trať 110 úsek Slaný – Louny – dochází k omezení počtu objednávaných spojů na 4 páry vlaků denně. Polohy spojů jsou zvlášť pro pracovní dny a víkendy přizpůsobeny časům předpokládané nejvyšší poptávky na přepravu; trasa spěšných vlaků 1495 a 1494 bude zkrácena a pojedou pouze v úseku Slaný – Praha, Masarykovo nádraží a zpět.

Trať 124 Rakovník – Lužná u Rakovníka – Žatec, trať 161 Rakovník – Blatno u Jesenice – projekt „Čtyřmezí“ ve spolupráci se sousedními kraji a dopravním svazem obcí ODORAK - navýšení počtu spojů, zlepšení přípojových vazeb v ŽST Rakovník a přizpůsobení časových poloh vybraných spojů potřebám škol a zaměstnavatelů.

V souvislosti s projektem „Čtyřmezí“ došlo také k dohodě na rozšíření tarifních přesahů mezi sousedícími kraji, a tak tarif PID nově zahrnuje úsek Blatno u Jesenice - Žlutice, tarif DÚK úseky Lužná u Rakovníka – Rakovník – Blatno u Jesenice a tarif IDPK úseky Rakovník – Blatno u Jesenice a Rakovník - Čistá.

Trať: 170 Beroun – Plzeň – narušení přípojů v Berouně ve směru od Plzně z důvodu dřívějších odjezdů osobních vlaků linky S7 ve směru do Prahy způsobených výlukovými pracemi v úseku Karlštejn – Beroun.

Trať 171 Praha – Beroun – dlouhodobé výluky s ohledem na stavbu Karlštejn-Beroun, kde bude možné většinou využívat pouze jednu traťovou kolej. Dále se předpokládá mimořádná změna JŘ v lednu 2024 s tím, že podrobnější informace budou prezentovány dodatečně.

Trať 172 Zadní Třebaň – Lochovice – ztráta vybraných přípojů v Zadní Třebani ve směru do Berouna z důvodu časového posunu tras vlaků na trati 171 vyplývající z výlukových prací v úseku Karlštejn – Beroun.

Trať 173 Praha – Rudná – Beroun, 174 Beroun – Rakovník – postupné nasazování nových vozidel řady 847 „RegioFox“.

Trať 200 Beroun – Písek – ztráta přípojů v Březnici mezi osobními vlaky Beroun – Blatná a Březnice – Protivín v obou směrech z důvodu snížení rychlosti Správou železnic na několika přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži a tím k prodloužení jízdních dob, které vedly k nutné změně míst pro křižování osobních vlaků s rychlíky.

Trať 210 Praha – Čerčany – pro Davli a Skochovice byla prodloužena trasa vlaku v ranní špičce pracovních dnů s příjezdem do Prahy v 9:04.

Trať 230 Kolín – Havlíčkův Brod – z důvodu posunu tras vlaků dálkové dopravy linek R18 a R19 po dokončení výlukových prací v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň a pokračující přestavbě ŽST Pardubice dojde ke ztrátě přípojů v ŽST Kolín od osobních vlaků linky S20 z Havlíčkova Brodu.

Kompletní jízdní řády pro období 2023/2024 po jednotlivých tratích (v PDF) naleznete na stránkách Správy železnic zde ....

Nasazení nových vozidel v roce 2024
Řada 847 „RegioFox“

    Dvouvozová dieselová jednotka, maximální rychlost 120 km/h.
    Od srpna 2023 první vozidla již ve zkušebním provozu, v průběhu I. pololetí 2024 bude k dispozici 10 vozidel.
    Kapacita 115 míst k sezení, 1. i 2. třída, oddíly pro přepravu kol, kočárků a invalidních vozíků, automatické sčítání cestujících, klimatizace, zásuvky, WiFi.

Řada 640.2 „RegioPanter“

    Třívozová elektrická jednotka, maximální rychlost 160 km/h.
    V průběhu II. pololetí roku 2024 se předpokládá dodání prvních jednotek, plné nasazení 22 vozidel následně od 12/2024.
    Kapacita 234 míst k sezení, 1. i 2. třída, oddíly pro přepravu kol, kočárků a invalidních vozíků, automatické sčítání cestujících, klimatizace, zásuvky, WiFi.Nejdůležitější změny v autobusové veřejné dopravě v rámci systému PID ve Středočeském kraji
Projekt „Čtyřmezí“

Cílem je nabídnout propojení měst a obcí veřejnou dopravou bez ohledu na krajskou příslušnost a dopravní i tarifní zapojení všech druhů dopravy v integrovaných systémech Středočeského, Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje.
Prodloužení linky 305 do Karlových Varů

Linka 305 (Praha – Karlovy Vary) bude prodloužena z obce Lubenec až do Karlových Varů. Linka pojede ze Zličína po dálnici D6 až do zastávky Stochov, Slovanka. Řada obcí ve Středočeském kraji tímto získá zcela nové, dlouhodobě požadované spojení se sousedními kraji. Budou zajištěny garantované návaznosti na linku PID 760 v Hořovičkách, čímž vzniknou s jedním přestupem zcela nová spojení: Praha – Podbořany a Rakovník – Karlovy Vary, dále budou zavedeny garantované návaznosti v Lubenci s linkou DÚK 745, bude možné tak využít spojení Praha – Valeč a Žatec/Podbořany – Karlovy Vary. V Lubenci bude také možnost přestupu na linky IDPK 345 a IDOK 403. V Bochově pak bude linka navazovat na linku IDOK 409, tím vznikne spojení Praha – Toužim. Další návaznosti jsou pak plánovány také v zastávkách Řevničov (linka 600), Nové Strašecí (linky 619, 625) a Stochov, Slovanka (linka 618). Vzhledem ke změně trasy linky bude linka 305 v úseku Praha – Nové Strašecí koordinována s linkou 304, u které dojde k drobnému posunu spojů.

Linky IDOK budou v provozu až od 1. 1. 2024.

Nová linka 417 Praha – Mšec nahradí dnešní zastávkovou linku 305

Dále bude zavedena zcela nová linka PID 417 v trase Zličín – Velká Dobrá – Doksy – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov – Rynholec – Nové Strašecí – Mšecké Žehrovice – Mšec. V úseku Velká Dobrá – Stochov tak linka plnohodnotně nahradí současnou trasu linky 305, zároveň dojde k lepší koordinaci s linkou 365 (Stochov – Praha, Motol), a v úseku Stochov – Nové Strašecí částečně nahradí linku 590, jejíž vybrané spoje skončí již v zastávce Stochov, U Dubu. Linka také propojí Nové Strašecí a Mšec a vznikne tak dlouho požadované přímé spojení těchto obcí. V souvislosti se zavedením linky 417 do Mšece dojde k mírné redukci spojů na lince 586. Tato linka bude zároveň prodloužena o úsek Nově Strašecí – Řevničov, žel. st. – Řevničov a v tomto úseku nahradí linku 583, která bude zcela zrušena.

Nová linka 415 Praha – Kadaň nahradí dnešní linku 405

Společně s linkou 305 bude také dále do Ústeckého kraje prodloužena linka 405, která bude zároveň přečíslovaná na linku 415 a pojede v trase Praha – Žatec – Kadaň. Na trase linky v úseku Praha – Žatec dojde k drobným změnám, linka bude nově obsluhovat např. Lány nebo Velkou Černoc a Měcholupy v Ústeckém kraji. Linka nebude naopak zajíždět do zastávky Stochov, u dubu, kde jí plnohodnotně nahradí linka 417.

Další změny autobusů na Rakovnicku

V oblasti Rakovnicka bude posílena expresní linka 404 v úseku Praha – Rakovník, zároveň bude linka nově koordinována s obnovenými vlakovými spoji na železniční trati Rakovník – Kralovice. V oblasti Rakovnicka dojde také k drobnému posunu nebo změně spojů na linkách 560, 561, 561, 575, 577, 581, 584, 625, 628, 711, 760 a linky IDPK 321. Linka 564 bude zrušena a nahrazena vlakovou linkou S57 a linkou 561, dále bude zrušena linka 585, jejíž spoje budou převedeny na linku 584.

ROZŠÍŘENÍ Zastávek  na znamení

Všechny zastávky v okrese Benešov a dále ve městech Čáslav, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora a Slaný budou nově v režimu na znamení.

To neznamená, že by se těchto zastávek měli cestující bát. V případě výstupu cestující pouze stiskne tlačítko ve vozidle. Znamení se tak dává pouze při výstupu pomocí tlačítka, při nástupu stačí stát viditelně na zastávce.

Proč se zastávky na znamení rozšiřují? Tento způsob úspěšně funguje v okolních evropských zemích i jiných integrovaných systémech v Česku a přináší zvýšení plynulosti a rychlosti dopravy a také zlepšení tepelné pohody ve vozidlech veřejné dopravy.(Petr Skála podle tiskové zprávy  idsk.cz pro TuristickeListy.cz, foto: Petr Skála)