Přečtěte si! Dobrodružství poznávání o loukách převážně krkonošských na 224 stranách


Víte, že ještě na konci  minulého století  katastr nemovitostí rozlišoval, zda vlastníte trvale travním porostem zarostlý pozemek coby louku nebo  pastvinu a to i přesto, že rozdíl mezi oběma druhy pozemků byl velmi nepatrný. Louka se sekala a mohla ovšem sloužit i k pastvě, zatímco pastvina se spásavala, ale mohla se i posekávat. V tomto století už to je snadnější, neboť máme v katastru nemovitostí pouze trvale travní pozemek. Luk a pastvin bylo v Česku k 31. prosinci 2022 celkem 1 034 857 hektarů, což je asi jedna čtvrtina zemědělské půdy.
Ti, co nějakým způsobem třeba  jako pedagogové odborných zemědělských nebo zeměměřických škol všech úrovní měli někdy studentům přiblížit mapové znaky, kterými se louky a pastviny od sebe odlišovaly, pomáhali si přirovnáním. Louka a nakonec nyní  i trvale travní porost se označuje dvěma krátkými vodorovnými čárkami, ale  pastviny zato tvořily sice také dvě krátké čárky, ale spojené do šipky. Ty čárky šly vysvětlit jako trávu, která na louce roste svisle, zatímco na pastvině je pasoucí zvířata hrotí.

Malou exkurzi do katastru nemovitostí jsme učinili záměrně, neboť v knize Louky , dobrodužství a poznání tato čísla bohužel chybí, stejně jako historie zobrazování luk na mapách velkého měřítka. Na 224 knižních stranách najdete desítky obrázků,  dále čtrnáct  map o velmi malé velikosti 75 x 55 mm a další přibližně stejně velké čtyři obrázky připomínající  popsaný letecký snímek a k tomu ještě deset kapitol textu a několik příloh. Jediná mapa, která je větší a tak je i pro čtenáře přehlednější  je ta, která je umístěná na první stránce velmi zajímavé přílohy nazvané Putování po krkonošských loukách.

Publikace o loukách je rozdělena do deseti kapitol nazvaných hodně podbízivými názvy, u kterých netušíte, co si v nich přečtete a prohlédnete. Pokud se první kapitola nazývá   Louka jako pohádka, tak vás to nadchne, ale když se pátá kapitola nazývá Louka jako podsvětí a sedmá  Louka jako politická scéna, už zpozorníte. Každá kapitola jako třeba ta čtvrtá nazvaná Louka jako hospoda u Grobiána začíná úvodem v podobě citace z nějaké literárního díla. Tu čtvrtou kapitolu uvádí sedm řádků vybraných z díla Jaroslava Haška: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.Na knihu, která má na konci na dvanácti stranách uvedený seznam literatury s 252 publikacemi, jež  jsou citované nebo jsou pro studium luk přínosné, patrně nedají dopustit  čtenáři vlastnící louku nebo louky. Pokud si  však publikaci o loukách prohlédnete a do některých kapitol se dokonce začtete už nyní,  můžete pak být  i jako bezzemci ve společnosti turistů procházejících se organizovaně po Krkonoších nebo jen tak na turistickém  výletě s rodinou po horách se samými loukami, studnicí zajímavých informací. 

BŘEZINA STANISLAV a kolektiv:  Louky. Dobrodružství poznávání


Publikace je vázaná  *      224 stran *   Rok vydání  2023  *  Nakladatelství:      Academia
ISBN 978-80-200-3349-9  *  EAN  9788020033499Základním cílem publikace je vysvětlit fungování lučního společenstva a popsat mechanismy, které přispívají k udržování jeho pestrosti. K jejich pochopení napomohou paralely mezi procesy formujícími společenstvo lučních rostlin a lidskou společnost. Publikace vychází z dlouholetého výzkumu krkonošských luk prováděného badateli z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, ale i z dalších domácích a zahraničních výzkumů. Čtenáři se rovněž dozvědí základní informace o vzniku a historii luk v České republice, zejména v Krkonoších, a také o ochranářských problémech a výzvách, kterým zde louky čelí.   Součástí knihy je bohatý obrazový doprovod - pohledy do interiéru několika krkonošských lučních společenstev nebo schémata ilustrující jednotlivé způsoby soužití lučních rostlin rostlin.  (Petr Skála pro TuristickéListy.cz, foto: Petr Skála)