Tábor představil 3D model historického jádra města

[ title]
Mimořádný dárek v podobě digitálního 3D modelu historického jádra města získal Tábor v jubilejním roce, kdy si připomíná 600 let od svého založení. Digitální kopii modelu mu věnovala nezisková organizace Naše historie, z. s., která se podílí na přípravě novétáborské expozice v Bechyňské bráně hradu Kotnov. Ve středu 11. března 3D model města představili novinářům starosta Tábora Štěpán Pavlík a předseda spolku Naše historie Jiří Šindelář.

Náhledy na animace z modelumůže online zhlédnout i veřejnost, a to na oficiálních webových stránkách města Tábora: http://tab3d.mutabor.cz/nebo nakanálu youtube.com:https://www.youtube.com/watch?v=-lpFqmstDf8. Jak uvedl Jiří Šindelář, model umožňuje prohlédnout si historické jádro Tábora z míst a pohledů, které jsou v reálném světě nedostupné a nemožné.

 Jak vůbec originální 3D dárek spatřil světlo světa? V rámci budování nové expozice v Bechyňské bráně organizace Naše historie tvořila modely Tábora v různých historických obdobích.

„Při té příležitosti se podařilo ve 3D naskenovat historické jádro města a vznikl model, který zakonzervoval informace o stavu památkové zóny k roku 2018,“ uvedl Jiří Šindelář. Model současného města byl tedy pouze podkladem pro modelování podoby osídlení ve 13. století (přemyslovské období), v 15. století (založení města Tábora) a v 17. století (období třicetileté války, kdy bylo městomj. dvakrát dobýváno). S velkou nadsázkou se dá říct, že spolek Naše historie věnoval 3D podobu centrálního Tábora jako „odpad“ své práce na nové expozici. Význam takového modelu je však velmi praktický.

„Model historického centra na začátku 21. století je zajímavý nejen pro veřejnost, ale může posloužit jako pracovní nástroj pro útvar městského architekta, odbor rozvoje nebo investic,“ míní Jiří Šindelář. Dodal, že podobný model, který obsahuje 1,5 miliardy bodů, má Tábor k dispozici jako jednou z prvních měst v jižních Čechách, ne-li v České republice. Starosta Tábora Štěpán Pavlík poděkoval za mimořádný dárek, který má podle něho trvalou hodnotu.

„Do našich oslav 600 let města zasáhla opatření proti šíření COVIDu-19. V březnu jsme museli zrušit nebo odložit řadu akcí, což je pomíjivé, ale 3D model je produkt, který má trvalý význam stejně jako nový televizní dokument Tábor - sen, město, symbol nebo jako čerstvá kniha Tábor - O městě pevnosti. Navíc je tento dárek velmi praktický, poučný i zábavný,“ sdělil Štěpán Pavlík.

Turistickelisty.cz informoval Mgr. Luboš Dvořák, Město Tábor


(lh,turistickelisty.cz,foto  Město Tábor)