To bylo tenkrát před třiceti lety aneb, jak se zrodil časopis Zeměměřič

V prosinci 1993 se v hlavách dvou bývalých kolegů z Kartografie Praha  zrodil nápad vydávat populární odborný časopis určený zeměměřičům, úředníkům ze  státní správy, pedagogům, studentům odborných škol, seniorům, kteří dříve tuto profesi prováděli, ale také  i zájemcům o historii oboru či  o kartografii. 

U zrodu časopisu byli  v té době nakladatelský redaktor Jiří Kanis (* 1958) , který se stal vydavatelem nového časopisu a řadový úředník Petr  Skála (* 1954), který v té době pracoval na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním.

Název časopisu Zeměměřič byl vybraný také proto, že obsahuje jen 9 znaků narozdíl od zavedeného  odborného s recenzovanými články vydávaného časopisu Geodetický a kartografický obzor, který má 34 znaků. 

Tak se stalo, že před třiceti lety v roce 1993 se  Jiří Kanis sám rozhodl vydávat časopis Zeměměřič. Byla to na tu dobu v oboru zeměměřictví unikátní událost, kterou se s vědomím Jiřího Kanise pokusí popsat spolupachatel Petr Skála v rámci vymezeného času deseti minut v závěrečném příspěvku Sympozia z dějin geodézie a kartografie pořádaném v prostorách Národního technického muzea v Praze. Sympozium se třinácti patnáctiminutovými referáty a se dvěma desetiminutovými referáty (jeden z nich je o zrodu časopisu Zeměměmřič) koná ve středu 29. listopadu 2023.Protože se všechno o časopisu Zeměměřič do šestsetvteřinové přednášky nevejde, můžete si už v tuto chvíli o před třiceti lety vycházející novince v oblasti odborných a přitom populárních informací , přečíst tady v následných řádcích a prohlédnout v následujcícíh obrazcích.

Trochu více o časopisu Zeměměřič
Rubriky časopisu byly postupně zvoleny tak, aby byly unikátní, zajímavé a výstižné.

* Stalo se doma (zpravodajství z tuzemských události)

* Stalo se ve světě (zpravodajství ze zahraničních události)

Co se děje na úřadě (zpravodajství a nformace ze státní správy)

* Dívejte se do mapy (recenze nových kartografických děl nebo rady, jak pracovat s kartografickými díly)

Přečtěte si! (recenze nových knih)

* Mezi řečí (vyjádření veřejně známých osob k profesi zeměměřiče nebo k mapám) 

* Žerty stranou (veselé příhody nebo události z oboru)

* Senior klub (historie třeba formou vzpomínek seniorů)

Zajímavosti  (kuriozity z historie nebo z běžného života, které se týkaly zeměměřičů) 

* Co by se zeměměřiči stát nemělo (upozornění na zákeřnosti, které číhají na zeměměřiče třeba  v oblasti bezpečnosti práce) 

* Víme - víte (monitoring o oboru z tehdejšího tisku) 

* Diář (pozvánky na odborné akce)

Hitparáda katastrálních úřadů  (čtenáři z řad návštěvníků úřadu a podnikatelů v oboru hodnotili vlídnost úředníků na katastrálních pracovištích)


Místo vysvětlivek k autorským článkům redakce při jejich editování  volila  v té době uníkátní  nadpisy jako například  Je dobré vědět  nebo Rozumíme si!

Zeměměřič  -  ročník 1994


V prvním ročníku vyšel Zeměměřič  šestkrát a jako první  bylo dvanáctistránkové nulté číslo

Formát  A5  *  Počet stran  od 20  do 40 * Celkový počet stran 176  * Náklad až 3000 výtisků
* Barevná čtyřstránková obálka, ostatní stránky černobílé

Jiří Kanis vydavatel a šéfredaktor *  Redakce:  Petr Skála

Zeměměřič  -  ročník 1995

Ve druhém ročníku vyšel Zeměměřič  desetkrát a společně s prvním  číslem vyšel i  dvaatřicetistránkový KATALOG zeměměřických firem a úřadů 

Formát  A5  *  Počet stran  od 20  do 36  * Celkový počet stran 322   * Náklad 2500 až 2800 výtisků
* Barevná čtyřstránková obálka, ostatní stránky černobílé

Jiří Kanis vydavatel a šéf redaktor *  Redakce:  Petr Skála a během roku přišel Radek Petr

Zeměměřič  -  ročník 1996

Ve třetím ročníku vyšel Zeměměřič  dvanáctkrát  

Formát  A5  *  Počet stran  od 24  do 76  * Celkový počet stran 428  * Náklad až 2000  výtisků z toho 1200 předplatitelů  * Barevná čtyřstránková obálka, případně další čtystránkové barevné stránky s reklamou a ostatní stránky černobílé

Vydavatel Klaudián *  Jiří Kanis šéfredaktor  * Redakce:  Radek Petr a Petr Skála

Autoři více než pouhého jednoho článku  a zprávy ...


*) jména jsou uvedena bez akademických titulů a služebních funkcí

Eva Barešová
Jan Bumba
Taťana Holasová
Karel Charvát
David Jindra
Josef Jirman
Josef Kamera
Bohumil Kuba
Jaroslav Michal
Miroslav Mikšovský
Miloslav Müller
Květa Olivová
Lubor Otta
Miroslav Palata
Ivan Pešl
Petr Polák
Josef Pražák
Jan Rambousek
Miroslav Roule
Václav  Slaboch
Ludvík Smýkal
Zbyněk Souček
Jiří Šíma
Pavel Taraba
Vladimír Vejvoda
Bohumil Veverka


Slogany vymyšlené  a publikované v Zeměměřiči
"Máte-li Dikat, můžete si s katastrem nemovitostí tykat!"

"Já mám nápad, ty máš nápad, v Komoře se budeme chápat!"


Zajímavé citáty uvedené v článcích v Zeměměřiči"Rozdíl mezi digitální katastrání mapou a katastrální mapou digitalizovanou je jako mezi vodou a vodkou. Po napsání nepatrný, po napití značný!"

"Katastr nemovitostí by neměl řídit Český úřad zeměměřický a katastrální, ale církev, neboť to, že katastr nemovitostí funguje,  je zázrak."

"Ne náhodou najdete v encyklopedii slovo katastr před katastrofou!"

"Bylo pro vás studium publikace  Matematická kartografie těžké? Jak pro koho. Skriptum Matematická kartografie váží 0,532 kg!"
A, jak šly roky tak ...

Stejný tým, který rozjel vydávání časopisu Zeměměřič  Jiří Kanis a Petr Skála se spolu sešel  v roce 1999 při vydávání celobarevných časopisů Nový zeměměřič plus a Svět na dlani. Tento  vydavatelský počin  však musel být během roku 1999 po změně majitelů v Kartografii Praha, kde redakce měla sídlo, osekaný  a tak  redakce a expedice časopisu celkem sedmi vydáných sešitů  přešla do  domácností redaktorů. Musíme si přiznat, že třeba seriály uváděné  v jednotlivých číslech časopisu Nový zeměměřič plus byl časopiseckým počinem, který si   zaslouží ještě i dnes obdiv .     Nový zeměměřič plus ročník  1999 a Svět na dlani ročník 1999


Nový zeměměřič plus vyšel šestkrát a Svět na dlani jednou a poté vycházel jako součást Nového zeměměřiče plus  

Formát  A5  *  Počet stran:   od 24  do 32  * Celkový počet stran 198  * Náklad až 2000  výtisků * Celobarevný časopis *
Vydávání časopisu bylo ukončeno po dohodě zástupců vydavatele Nového zeměměřiče plus s.r.o. s vydavatelem Zeměměřiče, který tehdy vycházel zastřešen vydavatelem  Klaudián s.r.o. 

Líbí  se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu? Více na facebookovém profilu webu Petra Skály ... Zde ...

(Petr Skála pro TuristickéListy.cz , foto a koláže: Petr  Skála)