Tři tucty netuctových přednášek o uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu v zemích V4

Třetí čtvrtek a pátek v únoru 2024 přesně 15. února a 16. února 2024 se ve velké zasedácí místnosti Panevropské univerzity konala významná mezinárodní konference projednávající téma:  “Uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu v zemích V4”. Na konferenci se v mnoha pádech skloňovalo nejenom slovo inkluze, které zejména ve školství před lety způsobilo  rozruch při jeho závádění a financování, ale i další slova jako bezbariérovost, cestovní ruch i jiná. 

Konferenci otevřely dvě ženy, které pozorní diváci televizního zpravodajství diskusních pořadů na CNN Prima  News znají. Známější  doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. je  děkankou  Fakulty: Vysoké školy obchodní, Panevropské univerzity, která konferenci pořádala  a Mgr. Terezie Radoměřská je zase starostkou  Městské části Praha 1, na jejímž území univerzita sídlí. 
Organizátorka konference  Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. z Panevropské univerzity  pohovořila o hlavních  meznících projektu “Uplatňování principů inkluze v cestovním ruchu v zemích V4” a proč se přednášející z Česka, z Polska a ze Slovenska setkávají dokonce několikrát do roka. 

Jak je přístupný cestovní ruch v České republice pohovořila Ing. Eva Šetková (CzechTourism) a na ni navázala přednáška Strategie cestovního ruchu založená na datech a inovacích Mgr. Terezy Vogeltanzové  zastupující Prague City Tourism. Pak zazněla slovenština doc. Ing. Radky Marčekové, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, která dala všem ve známost, jaký je Súčasný stav uplatňovania princípov inklúzie v cestovnom ruchu na Slovensku. Anglicky hovořila  PhD. Karolina Korbiel, prof. dr. Zygmunt Kruczek z University School of Physical Education, v Krakově a její příspěvek pokud jsme se neztratili v překladu zněl:  Motivy, preference a podmínky cestovního ruchu osob se zdravotním postižením / Motives, Preferences and Conditions of Tourist Activity of People with Disabilities.

Další přednášející  Ing. Hana Lhotová hovořila z vozíku  a společně se studentem  Bc. Lukášem Müllerem (oba  Panevropská univerzita) se před časem vydali do Jablonce nad Nisou a tak, když mluvili na téma:  Bezbariérovost a inkluze v Jablonci nad Nisou, měli k tomu obrázky a plno poznatků, jak se v Jablonci nad Nisou  takový turista na vozíku pohybuje. "Docela dobře v tom našem testování dopadlo tamější Muzeum  skla  a bižuterie," řekl pro Turistickélisty.cz student pražské soukromé univerzity Müller.

V dalších přednáškách například také z vozíku  Pavel Carbol zastupující spolek Opavskem bez bariér se rozpovídal  na téma: Integrační hřiště.  Ema Rónová z funkce předsedkyně Komise pro bezbariérovou Prahu 1 a členky magistrátní Komise pro bezbariérovost se stala zakladatelkou iniciativy Nejen Toalety pro všechny a tak její přednáška:  Přístupnost veřejného prostoru pro všechny byla napsaná z vlastních zkušeností autorky. 

Také Mgr. Monika Klímová, Ph.D., Mgr. a  Mgr. Petra Chaloupková Košlíková, Ph.D. (obě Panevropská univerzita) si vybraly další lokalitu na severu republiky, když povídaly na téma:  Cestovní ruch Libereckého kraje v kontextu inkluze. 

Ing. Izabela Lazurová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) slovensky pohovorila naozaj o  Postoji zdravotne znevýhodnených návštevníkov k debarierizácii múzeí a galérií ako atraktivít cestovného ruchu. Pak znovu  Ing. Hana Lhotová tentokrát s jinou studentkou  Bc. Zuzanou Poláškovou (obě Panevropská univerzita) mluvila na téma:  Berounsko bez bariér s překvapením. 

Pak ještě mluvili další a další přednášející a ze všech referátu bylo patrné, že se společnost v zemích V4 zpřístupňování turistických cílů těm, kteří nechodí, nemluví, neslyší, nevidí snaží nějak ty cíle přiblížit.V neoficiální diskusi o přestávkách zazněly různé názory a poznámky a také asi tři účastnice konference vyslechly od autora tohoto příspěvku vzpomínku, jak před lety vydalo kartografické vydavatelství Geodézie on line kartografické dílo pro turisty určené přímo pro vozíčkáře, neboť kromě turistického obsahu ta mapa obsahovala zvýrazněné trasy, které jsou průjezdné i pro vozíčkáře. První pochvalu však vydavatelé sklidili nikoliv od vozíčkáře, ale od maminky, která zakoupením mapy získala přehled o turistických trasách, na které se může vydat s kočárkem osazeným  svým malým dítětem.

Ač to do diskuse tématicky moc nepatřilo, protože se ten problém  nevyřeší uplatněním inkluze, ale přeci jenom zazněl. Týká se však zcela zdravých, pohyblivých, vidících víceméně mladých lidí, kteří neslyší. Oni sice slyší, ale protože si nasadí sluchátka podobná těm, jaká vidíme na uších televizních reportérů, vlastně neslyší. Když přechází ulici nebo si jen tak vykračují, neslyší pak  troubení řidičů aut a autobusů, zvonění řidičů tramvají, ve městech, kde jezdí, dále  pokřik chodců nebo cyklistů, kteří je borce se sluchátky upozorňují na nebezpečí, že je něco může přejet, porazit na zem, zkrátka v lepším případě jen zranit.  Ale to už je jiný příběh, který je o hlouposti.(Petr Skála pro TuristickéListy.cz, foto: Petr Skála)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...