Barokní úprava radnice v Chrudimi se připisuje J.B.Santinimu

[ title]
Stará radnice v Chrudimi se nachází na severní straně Resselova náměstí. Vznik radnice lze hledat mezi roky 1363-95, neboť tehdy přešla správa z rukou rychtáře do rukou městské obce.Radní dům zde stojí již od doby husitské. Jádro dnešní budovy bylo vystavěno před roku 1560, kdy bylo současně zřízeno klenutí a podjezd do Fortenské ulice. Budova má mohutné sklepy, v nichž bylo dříve umístěno útrpné právo a městský archiv s privilegiemi města.

Stará radnice

Podstatný zásah do vnějšího vzhledu radnice přinesla barokní úprava dokončená v roce 1721, připisovaná slavnému Janu Blažeji Santinimu. Když byl koncem června roku 1720 vytahován k zasazení do fasády velký kamenný orel, spadl dolů, kde jednomu vojáku herbersteinského pluku přerazil obě nohy. Nešťastník zemřel a město muselo za něj najít náhradníka. Znak Svaté říše římské, nesoucí na prsou znak Českého království, je dnes stále na budově. Barokní portál budovy zdobí městský znak.

Erb na fasádě

Smysl radního domu popisuje na fasádě budovy vyrytý latinský nápis, který v překladu znamená: "Tento dům nenávidí nepravost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, vzdává úctu počestným lidem."

Radniční průjezd

K roku 1763 měla chrudimská vojenská posádka v budově radnice uschován střelný prach, který byl později přesunut do prostřední Dolní brány. Radnice v r. 1806 vyhořela a její nová vnitřní úprava byla provedena podle plánu místního stavitele Jindřicha Hausknechta. Na fasádu budovy po stranách věže byly přidány sochy od hrochovotýneckého sochaře Karla  Devotyho : - Justitia (Spravedlnost) s váhami v rukou - Caritas (Mírnost). Věž byla oplechována a střecha znovu přikryta. Věžní hodiny byly zasazeny r. 1836.

Pohled z Fortenské ulice

Radnice je patrová šestiosá stavba s podélnou zástavou po délce parcely. Historická budova má valbový tvar střechy, navazující na čelní atiku s věží uprostřed. Členitá věž obsahuje kulaté ciferníky hodin. Levou část přízemí tvoří průjezd do Fortenské ulice s půlkruhovým portálem a zaklenutý dvěma poli křížové klenby.. Vlastní vstup do přízemí radnice najdeme na pravé straně. Vnitřní mázhaus je zaklenut valenou klenbou s výsečemi. Místnost uprostřed je klenutá valeněse dvěma páry výsečí a podobně vypdá i zadní menší místnost. v zadní části mázhausu se nachází začátek trojdílného schodiště do patra a i vstup do radničního sklepení. Na radničním dvoře jsou viditelné krakorce patrové nástavby.

Sklepení gotického původu tvoří mimo dvou úseků schodiště krátká spojovací chodbička a valeně klenuté místnosti.V zadní horní části je jediná místnost, v nižší úrovni do čela radnice jsou tři prostory. První patro radniční budovy má být plochostropé, vstup do někdejší nádvorní arkádové chodby tvoří dobře zachovalý renesační portál. Zde v nádvorním křídle po levé  straně se nachází toskánské sloupky z renesanční fáze výstavby a také krakorce. Arkádová chodba je opatřena sedmi poli křížových kleneb. Radniční dvůr je podélného tvaru.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska
            web města Chrudimi

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)