Borský zámek je dokladem vývoje hradní architektury v Čechách

[ title]
Původně středověký vodní hrad Bor u Tachova pánů ze Švamberka je v písemných pramenech poprvé zmiňován v roce 1263, dominantou objektu je mohutná válcová věž se zdmi o síle až 3,5m, která je nejvýznamnějším místem starého hradu. Hrad založili potomci Ratmíra ze Skviřína patrně kolem poloviny 13.století jako mohutnou vodní pevnost.

Borský zámek

Ve druhé polovině 14. a v 15.století byl hrad několikrát opravován a někdy před rokem 1362 zde Bohuslav ze Švamberka vybudoval hradní kapli sv.vavřince, která byla později sklenuta sklípkovou klenbou. V 15.století hrad zasáhly husitské války a byl zničen, proto se oněm v roce 1454 hovoří jako o pustém hradu.

Půdorys zámku

V 15.století došlo k výraznému rozrodu rodu Švamberků a bylo nutné starý a nevyhovující hrad přestavět, tehdy Jan ze Švamberka chtěl postavit pro sebe a své potomky sídlo přiměřené významu rodu. A tak na počátku 16.století postihla hrad rozsáhlá pozdně gotická přestavba, měnící středověkou stavbu na velkolepý a výstavný komplex budov.Ze středověkého hradu vznikl velkoryse řešený objekt, poskytující majitelům veškerý možný komfort pozdně středověkého bydlení. V areálu starého hradu vznikla tři prostorná křídla nové dispozice, připomínající spíše již zámek. Zajímavé je bývalé malé nádvoří, které se nacházelo na zámku v místě dnešní velké vstupní haly. Vznikl tu malý dvorek a z původního zařízení zbyla středověká studna. Proměny se dočkala i velká věž, byla doplněna cihlovou helmicí, jejíž hrany zvýraznily řady terakovových krabů.

Borský zámek

Další velká přestavba proběhla v 19.století, zcela v romantizujícím duchu pseudogotickém slohu. Staré budovy byly ozdobeny velým množstvím cimbuří,věžiček,falešných střílen, novým členěním oken a novými fasádami. Gotický hrad se zachoval sice z větší části v původním rozsahu, ale byl pozdějšími přestavbami natolik pozmněněn, že dnes již těžko poznáme jeho podobu.

Erb Švamberků

V bohatých dějinách Boru se vyskytují pouze tři šlechtické rody, které město a hrad v uplynulých staletích držely. Ratmírovi potomci, páni z Boru a pozdější Švamberkové vlastnili město až do roku 1650, tedy plných 400 let. Od Švamberků zámek odkoupil Zikmund Bedřich von Götzen. V roce 1720 jej však také on prodal a to Dominiku Makvartovi Löwenstein - Wertheim. Löwensteinové drželi panství  až do roku 1945.

Hradní studna

Zámecký areál v Boru je cenným komplexem architektur, který utvářela prakticky všechna slohová údobí, která působila na českém území od raného středověku až do 19.století. Borský zámek je tak dokladem vývoje hradní architektury v Čechách a její přeměny na pohodlný zámek.

Podle : Durdík Tomáš, Encyklopedie českých hradů
            info tabule u objektu

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)