Budova radnice v Boru u Tachova zaujme krásným vstupním portálem

[ title]
Radnice v Boru u Tachova se nachází na severní straně dnešního Náměstí Republiky. Základem radnice je původní středověká, zřejmě pozdně gotická stavba. K její barokní přestavbě došlo v poslední čtvrtině 17.století. K nové výstavbě se přikročilo po požáru roku 1726. Po dalším požáru v roce 1841 byla budova radnice při opravě zvýšena o jedno patro, ale tato nástavba pohltila původní gotický štít.

Vstupní portál

Na začátku 20.století se v radnici nacházelo muzeum a do roku 1925 sloužila přízemní část jako pohostinství. Dnes je radnice znovu sídlem městského úřadu.

Socha Madony

Dvoupatrová stavba je čtyřosá, radnice je opatřena krásným vstupním portálem, který je korunován znakem města a sochou Madony s dítětem. Budovu ukončuje sedlová střecha. Vstupní část uprostřed ma v přízemí valenou klenutou chodbu s pěti páry výsečí, ostatní prostory jsou zaklenuty plackovitě. Na konci chodby na pravé straně se nachází schodiště do patra. Součástí radnice je i původní klenutý strop.

Podle : Fišera Zdeněk, Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 1.díl

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)