Černíč opevněný mlýn nebo tvrz?

[ title]
Ves Černíč leží 6km jižně od Telče a poprvé se připomíná v písemných pramenech roku 1350, kdy byla v majetku místních vladyků, Bohuněk z Černíče postoupil zdejší panství Bronislavovi, roku 1353 se uvádí Bohuněk z Volfířova, který prodal Černíč Peškovi z Milenovic. Ale již roku 1366 patřila  Černíč k telčskému panství.

Dvůr tvrze

Pravděpodobné sídlo majitelů Černíče byla vodní tvrz na břehu rybníka, přestavěná v 16. století na mlýn, zmiňovaný prvně v roce 1620. Dochovala se dvoupatrová věžová stavba, stojící nad mlýnským náhonem. Věž je svázaná na severozápadě s boční kamennou zdí,která obklopuje celý areál. Věžová stavba je 15m vysoká, 7m široká s jehlancovou střechou a portálem, kterým se pravděpodobně vcházelo do objektu. Poměrně rozsáhlý areál vymezuje kamenná zeď, k niž přimykají hospodářské budovy neurčitého stáří. Objekt je v soukromém vlastnictví a není přístupný.

Podle : Tiray Jan, Telecký okres, Vlastivěda moravská
            Samek Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska A/I 1.díl
            Kol., Hrady,zámky a tvrze v Čechách,na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)
Tajemný Klášter pod Zelenou horou

Tajemný Klášter pod Zelenou horou

19.1.2021 08:00:00

Obec Klášter se zříceninami cisterciáckého opatství leží severně od Nepomuku, pod Zelenou horou, na levém břehu Úslavy. Příjezd autem je po silnici I/20, odbočka východním směrem, nejbližší želez...