Dominantou obce Vrčeň je kostel sv. Vavřince

[ title]
Nepřehlédnutelnou dominantou obce Vrčeň v okrese Plzeň-jih je krásný gotický kostel sv. Vavřince, vystavěný již v I.pol. 14. století, v roce 1358 je při něm doložena plebánie. Z původní stavby je nepochybně dochován pětibokým presbytář.  Loď kostela byla v letech 1866-1869 prodloužena a zaklenuta, přičemž vnějšek byl regotizován. Kostel byl upravován ještě ve 20. století.

Kostel sv. Vavřince

Kostel je jednolodní stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem a s hranolovou věží a sakristií po severní straně. Presbytář  je zaklenut jedním polem křížové klenby, zatímco sakristie valeně. Loď je zaklenuta novogotickou křížovou žebrovou klenbou.

Hlavní oltář

Obdélná loď byla k západu prodloužena až o 7,5 metrů. V průčelí lodi se nachází hlavní vchod a na severní straně je hrotitý portál s profilovaným obložením. Loď je prosvětlena z boků třemi páry oken. Chór je ukončen polygonálním závěrem a ze severního boku kryt věží. Kostel měl původně rovný trámový strop, který byl nahrazen klenbou o třech křížových polích. Presbytář má původní gotickou klenbu tvořící křížové travé a jeho pětiboký závěr je sklenut paprskovitě

Kruchta s varhany

Zařízení kostela je většinou novodobé z doby regotizace. Na hlavním oltáři je obraz sv. Vavřince a barokní sochy sv. Václava a Ludmily. Obrazy sv. Anny a Vojtěcha na bočních oltářích jsou dílem plzeňského malíře Johanna Herzoga. V interiéru je dále gotická křtitelnice a náhrobník z roku 1584. Největší pamětihodnost je umístěna v presbytáři, jedná se o restaurovanou gotickou sochu sv. Filomény z počátku 15. století. Krucifix je z poloviny 18.století.

Pohled od jihozápadu

Kostel sv. Vavřince je sice kostelem farním, ale farnost Vrčeň je v současnosti administrována ex currendo arciděkanstvím Nepomuk. Konají se zde pravidelné nedělní bohoslužby.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech T/Ž, svazek čtvrtý

(lh,turistickelisty.cz,foto obec Vrčeň)