Dřevěný krytý most v Pernštejně má zděné rohové pilíře

Dřevěný krytý most přes Nedvědičku v obci Pernštejn pod stejnojmenným hradem převádí místní komunikaci do Sejřku, asi 1 km od Nedvědic. Trámová konstrukce je provedena jako dvojitá, věšadlová. Délka mostu činí 12 metrů, šířka mezi vstupními pilíři na mostovku pak 3,5 metru. Most je pokryt sedlovou šindelovou střechou na 11 krokvích, která přesahuje o 0,5 metru pozední trámy.

Dřevěný krytý most v Pernštejně

Zvláštností tohoto mostu jsou jeho 4 zděné rohové pilíře, které jsme nenašli na žádném jiném našem dřevěném krytém mostě. Další zvláštností je snaha o ozdobnost - ostění oken jsou vyřezávaná, rovněž štíty sedlové střechy. Mostovku nese 6 podélných trámů. Půdorys zděných pilířů je čtvercový o rozměrech 0,6 x 0,6 metru, jejich výška je 4,2 metru. Na střeše lze napočítat deset řad šindelů. Trámy mohutných vzpěradel mají tloušťku 0,35 metru. Modely tohoto mostu jsou ve sbírkách Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí i brněnské stavební fakulty VUT.

Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedie mostů)