Evangelický kostel v Hranicích skrývá zajímavé varhany

[ title]
Ves Rossbach (český název Hranice vznikl až ve 20.století) v okresu Cheb je prvně zmíněna roku 1413 v kupní smlouvě meziKonrádem z Neipergu a Jindřichem von Zedwitz. Již tehdy zde stála kaple sv.Martina, která bylo později zničena (zřejmě během husitského tažení v roce 1430), obnovena a v roce 1432 vysvěcena. Ves tehdy spadala pod farnost v Regnitzlosau a tvořila nejvýchodnější výběžek středověkého biskupství v Bamberku.Sousední farnost v Aši již byla součástí biskupství řezenského.

Evangelický kostel

V letech 1525 - 1526 přišla do obce reformace, prvním zdejším luterským farářem byl Matthäus Kraus z Falknova (dnešní Sokolov). Patronát nad kostelem převzal šlechtický rod Zedtwitzů. Roku 1682zde byl vybudován nový barokní kostel, přestavěný v roce 1719 již do své dnešní podoby.

Interiér kostela

Z první poloviny 18.století pochází většina vnitřního vybavení kostela, jemuž dominuje dřevěná obvodová empora o třech podlažích. Barokní oltář byl vyřrzán kolem roku 1710. Jeho tvůrce není zcela jistý. Většinou je oltář připisován Michaelu Zeitlerovi z Doubravy (něm.Grün), někteří historikové umění však dokládají, že se na vzniku podílela řezbářská dílna rodiny Knollů z Hofu. Teprve o několik desetiletí později byla do oltáře vestavěna kazatelna, do té doby samostatná. Křtitelnice pochází z roku 1761. Uvnitř chrámu se nacházejí také čtyři částečně figurální náhrobky Zedwitzů ze 17. a 18. století.

Barokní varhany

Barokní varhany z roku 1750 byly v roce 1860 nahrazeny novými. Právě tento nástroj s celkem 30 rejstříky dodnes kostelu přináší nejvíce slávy. jde o první dílo varhanáře Carla Eduarda Schuberta, jemuž jako inspirace a vzor posloužily barokní varhany Gottfrieda Silbermanna v katolickém dvorském kostele (Hofkirche) v Drážďanech. Schubertova práce ovšem není jejich pouhou kopií, ale novým originálním dílem v duchu původní varhanářské tradice, restaurací Silbermanna na jiném než saském území. Nástroj je z hlediska historie varhanářství naprostou raritou - sám Schubert se totiž při tvorbě svých dalších varhan k Silbermannovu systému použitému u své prvotiny již nikdy nevrátil.

Původní stav varhan zůstal i po několika opravách v zásadě zachován. Proto je kostel v současné době využíván kromě evangelických bohoslužeb i k varhaním koncertům a jiným kulturním akcím.

Podle info u kostela

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)