Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv.Stanislava

[ title]
Kostel sv. Stanislava stojí uprostřed náměstí Svobody a byl založen ve čtvrté čtvrtině 14. stol. Renesanční přestavba proběhla v 80. letech 16. století, fasády byly pokryty sgrafitovanou rustikou, dále byly vestavěny tribuny, upravena okna a prolomen jižní vstup do kostela. Kaple sv.Josefa byla postavena v roce 1725.

Pohled od východu

Kostel je podélná trojlodní stavba s odsazeným polygonálním presbytářem, k němuž na severní straně přiléhá hranolová věž. Věž má výšku 53 m. Ochoz je ve výšce 31 m. Uvnitř věže jsou umístěny tři zvony pojmenované podle patronů jemnických kostelů: Jakub, Stanislav a Vít. Presbytář je opatřen jednou odstupněnými pilíři s pultovou stříškou. V ose západního průčelí je původní vstup do kostela s kamenným portálem s bohatě profilovaným ostěním. Presbytář je zaklenut dvěma poli křížové žebrové klenby. Zděný vítězný oblouk s lomeným záklenkem má zkosené hrany.

Interiér kostela

Portálová hlavní oltář nechal ke cti a slávě sv. Stanislava, zhotovit svobodný pán Maxmilián Arnošt z Vlašimi na přelomu 17. a 18. století má ve sloupovém retabulu  obraz Umučení sv.Stanislava, v nástavci obraz sv.Trojice. Nad bočními portály jsou sochy sv.Václava, Petra, Pavla a Vojtěcha. Z této doby pocházejí též kazatelna a křtitelnice.

Náhrobky v kostele

Oltářní obrazy sv. Josefa namaloval Josef Stübner z Brna r. 1849. Na levé straně presbytáře visí monumentální sochařské dílo - Kristus na kříži - od jemnického sochaře Jaroslava Šlesingera, vytvořené v letech 1934-1938. V zadní části kostela jsou do levé stěny vsazeny portrétní náhrobníky bývalého majitele panství Jindřicha Meziříčského z Lomnice (+1551) a jeho ženy Anny Litwiczové (+1554).


Podle : Samek Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska J/N, 2.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ a město Jemnice)