Hranické viadukty tvoří tři různé železniční mosty

Hranické viadukty sestávají ze tří železničních mostů, které se liší materiálem: jeden je cihlový, druhý kamenný a konečně třetí betonový. Jsou situovány na hlavní trati bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda před vjezdem do železniční stanice Hranice na Moravě ve směru od okresního města Přerova.

Hranický viadukt

Cihlový viadukt byl postaven jako první už v roce 1846 a je dlouhý 448,5 metru, takže svou délkou překonává i známý viadukt Jezernický. Má celkem 32 půlkruhových kleneb - hlavní pole pak mají světlost 11,38 metru, zatímco světlost malých kleneb v místě sdružených pilířů je 5,69 metru a konečně uprostřed mostu jsou ještě dvě pole s klenbami o světlosti 8,37 metru. Tloušťka kleneb činí 0,79 metru. Opěry mostu jsou prodlouženy dlouhými rovnoběžnými křídly.

Cihlový viadukt

Kamenný viadukt, postavený v roce 1873 při zdvojování trati, je téměř kopií svého cihlového předchůdce. Jen krajní klenby (první a poslední) jsou menší, jejich světlost činí 5,59 metru. Celková délka kamenného viaduktu je 426,5 metru. Oba mosty se přitom dotýkají v místech sdružených pilířů, jinak je mezi oběma viadukty mezera 2,5 metru, překrytá dnes betonovými deskami. Třetí - dvoukolejný - betonový viadukt probíhá rovnoběžně s oběma předchozími, a to na straně kamenného mostu. Jeho délka činí 434,3 metru. S jeho stavbou bylo započato v roce 1910, ale dokončena byla až v roce 1939. Mezi betonovým a kamenným viaduktem je mezera širší. Činí až pět metrů, ale oba železniční mosty jsou propojeny spojovacími lávkami. Původně kamenné klenby byly nahrazeny betonovými, které ovšem spočívají na původních kamenných pilířích.

Kamenný viadukt

V rámci modernizace úseku tratě Přerov - Hranice na II. tranzitním železničním koridoru byl v letech 2000 – 2001 sanován dvoukolejný betonový viadukt. Nerezovými kleštinami byly zpevněny potrhané pilíře a únosnost jejich základů byla zvýšena přibetonováním základových odstupků. Potrhané klenby byly zpevněny mikropilotami a za přerovskou opěrou bylo vybetonováno křídlo ve tvaru L. Po celé délce mostu se ubouraly římsy s částmi poprsních zdí a na jejich místě se vybetonovala železobetonová deska. Nové žlaby a nasazená deska vytvořily podklad pro nástřikovou izolaci a současně vytvarovaly žlab kolejového lože. Veškeré trakční vedení bylo překotveno do nových pozic. Propojovací látky mezi kamenným a betonovým viaduktem byly nově vybetonovány. Veškerý povrch původní betonové konstrukce byl otryskán vysokotlakým vodním paprskem a vyspraven sanačními maltami.Projektoval SUDOP PRAHA a.s., HIP Ing. Petr Adam.

Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedie mostů)