Kaple blahoslaveného Podivena byla postavena na místě jeho smrti

[ title]
Kaple blahoslaveného Podivena ve Staré Boleslavi byla postavena 1738 zásluhou děkana staroboleslavské kapituly Jana Křtitele Frika, snad podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera na místě kde stávala dříve Boží muka. Podle pověsti stojí kaple na místě, kde blahoslavený Podiven, služebník sv.Václava, zemřel.

Půdorys kaple

Koncem 18.století byla kaple prodána brandýskému panství, které ho zapůjčilo vojenskému úřadu. Ten využíval kapli až do roku 1875 jako prachárnu. Obyvatelé Staré Boleslavi z obavy před požárem žádali, aby byl z bývalé kaple střelný prach odstraněn a jejich žádosti bylo vyhověno. Kolegiální kapitula kapli znovu obnovila a nechala ji vysvětit.

Na stropě kaple je umístěna freska z  roku 1741, která navozuji dojem kopule. Její autorství je připisováno Václavu Vavřinci Reinerovi. Freskami jsou vyzdobeny rovněž boční kaple. Jejich autorem je Jan Petr Molitor. Oltář s obrazem sv.Benedikta je raně barokní z druhé poloviny 17.století. V kaplových výklencích jsou zavěšeny dva obrazy od Jana Václava Spitzera znázorňující v.Václava s bl.Podivenem a umučení bl.Podivena. Donátory těchto obrazů byla rodina Wunschwitzů.

Podle webu Staré Boleslavi

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)


Slané nádvoří zámku Valtice

Slané nádvoří zámku Valtice

20.10.2018 08:00:00

Poslední říjnový víkend 27. 10. 2018 bude zámecké nádvoří patřit podzimním slavnostem s výmluvným názvem SLANÉ NÁDVOŘÍ. Vnitřní nádvoří zámku zaplní stánky s občerstvením do chladných podzimní...