Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dobré Vodě je příkladem kvalitní vrcholně barokní architektury

[ title]
Vrcholně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie je významným urbanistickým a krajinotvorným prvkem, který utváří charakter Novohradských hor a je zřetelný ze vzdálenosti několik desítek kilometrů. Je známým poutním místem.


Průčelí kostela

V roce 1706 byl položen základní kámen, v roce 1708 byla započata stavba kostela a v roce 1715 byl kostel dostavěn a vysvěcen. V roce 1729 byl interiér kostela vyzdoben freskami, které byly v roce 1888 restaurovány a přemalovány, kostel byl znovu vysvěcen. V roce 1987 – 1992 byla opravena střecha a vnějšek kostela

Interiér kostela

 Spolu s intaktně dochovaným původním mobiliářem a nástěnnými malbami představuje unikátně dochovaný poutní kostel. Z hlediska sakrálního je kostel významným dokladem charakteru a vývoje barokní zbožnosti a poutnictví, kdy na místě zázračného pramene vyrostla malá kaple, která byla díky velkému přílivu poutníků a podpory hraběcí rodiny Buquoyů nahrazena velkolepou stavbou barokního poutního kostela.

Kopule kostela

Jednolodní kostel s věžemi na západní a východní straně je přístupný po dvouramenném schodišti. Z jižní stran je kostel obklopen trojkřídlými klenutým ambitem s nárožními kaplemi.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)