Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově je spjatý se sv. Janem Sarkandrem

[ title]
Dějiny farnosti jsou úzce spjaty se sv. Janem Sarkandrem, jehož posledním působištěm v letech 1616-1620 se stal právě Holešov. Je zvláštním ochráncem holešovské farnosti i celého děkanátu. V kostele se nachází deset bočních oltářů, z nichž jeden je zasvěcen právě tomuto světci a je na něm v pozlaceném relikviáři uchovávána část jeho ostatků.

Pohled od východu

Na holešovském náměstí stával již na počátku 14. století gotický kostelík. Současná stavba kostela byla dokončena r. 1708 a po dokončení výzdoby byl kostel vysvěcen r. 1735. Na vnitřní výzdobě se podíleli významní moravští sochaři – Jan Jiří Schauberger a Ondřej Zahner. Štuková scéna na hlavním oltáři představuje Nanebevzetí Panny Marie. Mohutný dolní komplex zachycuje anděly a oblaka odnášející Pannu Marii očekávanou Ježíšem Kristem, druhou část tvoří Duch Svatý a nad tím vším žehnající Bůh Otec. Po stranách jsou umístěny vrcholné barokní dřevořezby světlonošů.

Hlavní oltář

Naproti kazatelny je umístěna vzácná křtitelnice. V její dolní části nesou andělíčci nádobu s křestní vodou. Na zeměkouli stojí Jan Křtitel a křtí klečícího Ježíše. Interiér hlavní lodi je dále vyplněn dubovými lavicemi, jejichž vnější část je původní. Na hudební kruchtě se nachází varhanní skříň ozdobená devíti andělíčky s hudebními nástroji a sochou krále Davida. Ve věži visí dva renesanční zvony – sv. Jakub (r. 1596) a sv. Václav (r. 1597).

Boční oltář

V roce 1748 byla dokončena přístavba unikátní pohřební Černé kaple, nazvané dle převládající barvy. Jedinečnou výzdobu vytvořil Gottfried Fritsch. Pod kaplí byla vybudována krypta jako místo posledního odpočinku hraběcí rodiny z Rottalu.

Boční oltář

Zakladatel kaple s manželkou jsou zde věrně zachyceni včetně rokokového oblečení. Proti sobě jsou umístěny dva oltáře. U vchodu je zachycena událost, kdy se Ježíš modlí v Getsemanské zahradě. Na opačné straně je umístěn tzv. Očistcový oltář. V jeho dolní části lze vidět duše, pro naši představu v lidské podobě, které upínají ruce k ukřižovanému Ježíši a prosí jej o odpuštění. V kapli najdeme i cechovní postavníky z přelomu 18. a 19. století.


Podle webu Zlínského kraje


(lh,turistickelisty.cz,foto Zlínský kraj)