Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Netvořicích je dominantou obce

[ title]
První zpráva o netvořickém kostele Nanebevzetí Panny Marie pochází z roku 1350. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým, na nárožích zaobleným presbytářem. Po stranách presbytáře symetrické obdélné sakristie. Na západě připojena věž zakončená jednoduchou jehlancovou střechou.

Půdorys kostela

V ose jižního průčelí obráceného směrem k návsi trojúhelný štít s kapitulním znakem. V téže ose i gotický portálek zapojený do barokní kompozice průčelí.

Interiér kostela

Loď sklenuta třemi plackami na pilastrových pilířích, obdobně klenut též presbytář, sakristie klenuty valeně. V interiéru nalezneme náhrobní kameny Aleše Netvořického a jeho ženy Marie Beřskovské.

Gotický portál

Ohradní zeď obklopuje kostel v nepravidelném oválu. Na jižní a západní straně směrem k návsi chybí - zde pouze hrana terasy, jinde dosahuje cca 2m výšky. Zdivo lomové, neomítané.  

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)