Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově zdobí krásná románská věž

[ title]
Původně románský kostel postavený ve dvou etapách, západní část v 11.století, východní pozdně románská z první čtvrti 13.století je nejstarší stavbou Neustupova. Během let byl několikrát přestavován a roku 1757 k němu byla přistavěna mariánská kaple a sakristie. Strop v lodi jest po celé délce obloukovitě klenutý.

Románská sdružená okna

Obdélná loď má na východní straně přistavěnou půlkruhovou apsidou s dochovaným románským okénkem. Strop v lodi je po celé délce obloukovitě klenutý. Uvnitř se nachází jedenáct náhrobních kamenů zasazených do zdí (jde o náhrobky pánů ze Slavkova a Kaplířů ze Sulevic).

Náhrobek v kostele

Románská hranolová věž je osazena trojitými sdruženými okénky.  Nejcennější památkou při kostele je románská věž, obnovená roku 1922 Artušem Aichelburgem, která má 24 potrojných okének ve dvou řadách. Jsou vždy ve dvou řadách - tzn. 6 okének na každou stranu.  Věž byla až do roku 1890 (do výrazné novogotické přestavby zámku) propojena dřevěným můstek se sousedním zámkem.

Půdorys kostela

Hlavní oltář je rokokový, sloupový, s anděly po stranách a obrazem Nanebevzetí Panny Marie v nástavci od B. Kamarýta z roku 1859, který je kopií obrazu z roku 1762.

Kostel od jihovýchodu

Dva postranní oltáře v lodi jsou protějškové, panelové, se závěsem, s novou sochou Panny Marie na severní a sochou Spasitele na jižní straně; na severní straně na mědi malovaný obrázek Madony čenstochovské z roku 1738 ve stříbrném tepaném rámu. Kazatelna je barokní z 2. čtvrtiny 18. století s ornamentální a figurální výzdobou. Cínová křtitelnice je z roku 1611.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech K/O, 2.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)