Kostel Nejsvětější Trojice je dominantou obce Psáře

[ title]
Kostel Nejsvětější Trojice v Psářích v okrese Benešov stojí uprostřed nepravidelné návsi, obklopený hřbitovem, do jehož zdi je včleněna zvonice v podobě kaple. Kostel Nejsvětější Trojice  je  původně gotický, připomínaný ve 14. století,přestavěný v letech 1863- 64. Kostel je  jednolodní, obdélný, s trojboce ukončeným presbytářem a  s obdélnou sakristií na jeho severní straně. Půlkruhově jsou ukončená okna.

Půdorys kostela

V lodi je strop a kruchta neseny na dvou sloupech, vítězný oblouk je půlkruhový, v presbytáři strop, sakristie je klenuta valeně s lunetami.

Kostel Nejsvětější Trojice

Zařízení kostela je převážně barokní. Hlavní oltář je barokní, s obrazem Nejsvětější Trojice od J. Hellicha z r.oku 1863 (některé části oltářní architektury chybí). Kazatelna je barokní, pololidová práce s malovanými obrázky nařečništi a na schůdcích.

Zvonice u kostela

U kostela stojí zvonice  z roku 1863, pseudogotická, obdélná, s mohutnými rizality na delších stěnách a dřevěnou vížkou na šindelové střeše.
 

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech P/Š, svazek třetí

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ,archiv)