Kostel Nejsvětější Trojice v Hořovicích byl vybudován pro theatinský klášter

[ title]
Barokní kostel Nejsvětější Trojice v Hořovicích z roku 1674 je kvalitní architekturou, postavenou řádem theatinů podle plánů některého ze špičkových architektů, snad Carla Luraga. Spolu s loretou, dokončenou na konci 17. století a s mariánským sloupem, tvoří působivý komplex.Kostel byl vybudován nákladem Bernarda Ignáce z Martinic pro zamýšlený theatinský klášter.

Hlavní oltář kostela

Kostel Nejsvětější Trojice je výrazná jednolodní barokní stavba. Nachází se v parčíku v ploše hořovického náměstí. Nedaleko, severně od něj stojí loretánská kaple s jednoduše pojatými fasádami. V její blízkosti, při západní stěně kaple, je umístěn mariánský sloup, přemístěný z původního místa západně od kostela. Plocha kolem kostela má parkovou úpravu.

Mariánský sloup s loretánskou kaplí

Výzdoba interiéru vzala v několika vlnách v období baroka.Ze 17.století pochází kazatelna a některé boční oltáře s rozvilinovou ornmentikou.

Kazatelna v kostele

Hlavní oltář ozdoben obrazem Panny Marie se čtrnácti svatými pomocníky je hodnotným vrcholně barokním dílem z roku 1725. Hodnotná je též varhaní skříň, která pochází z druhé poloviny 18.století, varhany dodal v roce 1914 mladoboleslavský varhanář Bohumil Paštika.


Podle : info u kostela
            web NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto město Hořovice,archiv)