Kostel sv. Barbory v Ječovicích je dominantou obce

[ title]
Kostel sv. Barbory v Ječovicích v okrese Litoměřice je pozdně barokní stavba z roku 1783. Kostel je obdélný s odsazeným presbytářem, zvlněným závěrem a přízemními přístavky. V ose západního průčelí stojí čtyřboká věž se šikmými křídly, s lizénovými pásy. Okna  jsou s půlkruhovými záklenky, na věži je kamenný znak. Loď je plochostropá, v presbytáři je hřebínková křížová klenba.

Interiér kostela

Hlavní oltář je pozdně barokní z poloviny 18.století, má bohatě řezanou stěnu se dvěma bočními průchody, rokajové vázy, relikviář a tabernákl. Titulní obraz je barokní  v členitém rámu s mřížkovými křídly. Boční oltář Panny Marie Bolestné je pozdně barokní. Další boční oltář Panny Marie Radostné je barokní z roku 1687 portálový se sloupky s lupením, titulní obraz je z roku 1687 a je kopií gotického obrazu Madony Milostné ze 14.století.

Erb nad vstupem

Rovněž  kazatelna je pozdně barokní z 18. století. Křtitelnice je kamenná barokní z 18.století, nádrž s víkem na sklalisku, před kterým leží tělo divocha s pérovou čelenkou.


Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J, svazek pvní

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)