Kostel sv. Jiří ve Velvarech vybudovali velvarští měšťané

Hřbitovní kostel sv.Jiří byl vybudovaný v letech 1613-1616 nákladem města a nadáním Jiřího Pechara, významného velvarského měšťana, který se však stavby nedožil. Kostel je největším dílem vlašského stavitele Santina Malvazione. Jednolodní architektura tohoto hřbitovního kostela představuje jedinečný příklad renesančního umění v regionu, pohledově se uplatňuje především výstavným čtyřetážovým volutovým štítem. Průčelí stavby zdobí vstupní portál pojatý už v duchu manýrismu.

Půdorys kostela sv.Jiří

Goticko-renesanční kostel je jednolodní, obdélný, s polokruhovým závěrem a se čtvercovou sakristií po východní straně. Kostel je opatřen opěráky, prolomen vysokými okny s nepatrně lomeným záklenkem a s kružbami, západní štít je odstupněný, třípatrový, s volutami po stranách.

Pohled od jihozápadu

Vnitřek s neodlišeným presbytářem je sklenut valenou klenbou s lunetami, jejíž úseky sbíhají na pilastry a s hvězdovým vzorem štukových žeber. Tříramenná kruchta na pilířových arkádách, křížově podklenutá, s dřevevěným patrem ze 17. století. Sakristie je sklenuta křížově. Kostel byl původně ornamentálně vymalován, na klenbě je znak města Velvar a krále Matyáše, odkryté a restaurované roku 1913 J. Kejmarem.

Vstupní portál v jižní stěně

Zařízení kostela je barokní, z doby kolem roku 1680 a kolem roku 1700. Hlavní oltář je od J. Harschera z roku 1698, akantový, rámový, s obrazem sv.Jiří od P. Maixnera z roku 1879 a původním obrazem archanděla od Fr. V. Tobiáše. Oltář Klanění sv. Tří králů je raně barokní, z doby kolem roku 1680, s bohatým boltcovým ornamentem. Boční oltáře sv. Isidora a arch. Gabriela jsou z doby kolem roku 1700, rámové, s velkolistým akantem.

Náhrobek ve zdi kostela

Kazatelna je raně barokní, se sochou Vítězného Krista na stříšce, lavice jsou raně barokní z 2. poloviny 17. století. Varhany jsou z konce 17. století, sochy Panny Marie a sv. Jana z doby kolem roku 1690, sošky dvanácti apoštolů od J. J. Harschera z doby kolem roku 1700; obraz Krista Trpitele v bohatě řezaném rámu s boltcovým ornamentem, s trsy ovoce a s andílčími hlavičkami;obraz Snímání z kříže (kopie dle P. P. Rubense) v akantovém rámu, z doby kol roku 1700. Na severní straně kostela náhrobní deska klasicistní z doby kolem roku 1800.

Nepřehlédnutelnou dominantou Velvar je kostel sv.Kateřiny


Podle : Kol., Umělecké památky Čech V/Ž, 4.svazek
           TIC Velvary

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)