Kostel sv. Máří Magdaleny v Benátkách nad Jizerou byl postaven století ve stylu opožděné gotiky

[ title]
Kostel sv. Máří Magdaleny byl postaven u tehdejší městské hradby na konci 16. století ve stylu opožděné gotiky. Této sakrální stavbě předcházela kaple stejného zasvěcení, postavená v pohusitském období. Po třicetileté válce zůstal kostel zpustošený, bez liturgického vybavení. Protože dosavadní benátecký farní kostel Narození Panny Marie byl zahrnut do uzavřeného zámeckého areálu, stal se kostel sv. Marie Magdalény farním.

Jižní fasáda

Po požáru města roku 1664 byl zásadněji přestavěn - bylo vybudováno nové barokní průčelí a celý kostel byl barokně upraven. Kostel je jednolodní, orientovaný s ozdobným průčelím členěným pilastry  a raně tabulovým barokním štítem. Loď je plochostropá se zděnou zvlněnou kruchtou, v presbytáři je valená klenba s lunetami.

Pohled od východu

Také vnitřní vybavení kostela, včetně uměleckých liturgických předmětů, je vesměs barokní a rokokové.Hlavní oltář je rámový, rokokový od M.Grümma z roku 1760.

Hlavní oltář

K umělecky nejcennějším předmětům patří obraz patronky kostela na hlavním oltáři, zřejmě mylně připisovaný Petru Brandlovi, a cínová křtitelnice od mistrů Jiljího a Matěje z Nového Města pražského, datovaná rokem 1489.  Kazatelna je pozdně barokní s reliéfy evangelistů, asi z roků 1740. U kostela stála zvonice, která však dnes již neexistuje.

Podle : web města Benátky nad Jizerou
            Kol., Umělecké památky Čech, svazek první

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)