Kostel sv.Mořice v Olomouci je významnou stavbou pozdní gotiky na severní a střední Moravě

[ title]
Kostel sv. Mořice v Olomouci připomíná svými věžemí strohou pevnostní architekturu, ale je to nejvýznamnější sakrální stavba pozdní gotiky na střední a severní Moravě a patří k nejvýznamnějším památkám historické Olomouce. Jeho založení spadá do poloviny 13.století, ale dnešní výstavba je gotické síňové trojlodí z 15.století jehož stavitelem byl Klaus z Cách a dokončovací práce probíhaly až do čtyřicátých let 16.století.

Kostel sv.Mořice

Stavební vývoj chrámu je značně složitý a zejména jeho vnějšek byl poněkud unifikován přo obnově v 19.století, naštěstí tehdy nebošlo k uvažované regotizaci věží. Na jižní straně kostela je pozdně gotické sousoší Krista na hoře Olivetské, které tesal neznámý mistr někdy kolem roku 1480. Zajímavvou památku přiřadila ke gotické stavbě renesanční epocha. V roce 1572 byla totiž přistavena k severní straně chrámové lodi tzv. Edelmannova kaple,  jejíž bohatá reliéfní výzdoba vlysu a ušlechtilá architektura je typickým projevem raného manýrismu v českém renesančním umění. Kapli nechal postavit Václav Edelmann z Brosdorfu, olomoucký měšťan, obchodník a finančník.

Sousoší Krista na hoře Olivetské

Roku 1725 byla při kostele vystavěna Loretánská kaple za finančního přispění hraběnky Kateřiny Beckertové a její dcery Mariany, provdané za barona Josefa Petráše. Kaple byla přistavěna k severní straně trojlodní haly. Při regotizaci kostela bylo odstraněno barokní členění vnějších stěn Lorety, sanktusník a závěrová střešní valba. Donátorky Loretánské kaple jsou pod kaplí pohřbeny.

Interiér kostela

Varhany v kostele sv.Mořice patří k největším nástrojům tohoto druhu v našich zemích. V letech 1737-1745 je postavil vratislavský varhanář Michal Engler a od té doby udivovaly odborníky i laiky svou mohutností,krásou provedení a zvukovým půvabem.

Podle : Petrů Jaroslav, Krajinou Hané
            Hlobil Ivo,Togner Milan, Proboštský farní kostel sv.Mořice

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)