Kostel sv. Trojice v Čimelicích je stavbou mnoha slohů

[ title]
Kostel sv. Trojice v Čimelicích je vlastně malým muzeem stavitelských slohů. Původní menší kaple, dnešní sakristie, je gotická, klenba a malby chrámové lodi jsou renesanční, oltáře barokní, zpovědnice a chór empírový.

Západní průčelí kostela

Za Wratislavů byl roku 1822 kostel rozšířen, opraven a přistavěna věž s čtyřbokou mansardovou vlašskou čepicí s vikýři.

Půdorys kostela

Z vnitřního zařízení je pozoruhodná pozdně gotická socha Madony z poloviny 15. století, bohaté barokní oltáře a křtitelnice, několik cenných starých náhrobníků ze 16. a 17. století, kamenný erb Karla Bissingena a empírová zpovědnice.

Hlavní oltář kostela

Prostoru vedle kostela dominuje rokokové sousoší sv. Trojice.

Podle webu města Čimelice

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)