Kostel sv. Voršily v Chlumci nad Cidlinou je dílem pernštejnské huti

Kostel sv. Voršily je renesanční stavba, postavená v letech 1536 — 43 mistrem Petrem nákladem Jana z Pernštejna, asi po polovině 16. století dostavena kruchta, hranolová věž a západní štít. Kostel upravován začátkem 17. století, vyhořel roku 1677 a opraven, obnoven roku 1798, nově upraven V. Suchardou po roce 1900.

Kostel je siňové trojlodí s pětiboce uzavřeným presbytářem, s obdélnou sakristií po severní straně, s obdélnou předsíní po jižní straně lodi a hranolovou věží před západním průčelím.

Kostel od východu

Kostel zevně s opěráky, okna jsou hrotitá bez kružeb. V západní průčelí je renesanční štít, věž s okny půlkruhovými, uzavřenými, vrcholí barokní cibulí. Nad triumfálním obloukem je raně barokní štít z doby po roce 1677, nad jižní předsíní je renesanční štít. V severní zdi je renesanční lomený portál. Presbytář je  sklenut valeně s lunetami, s konzolami plasticky zdobenými (listy, architekturou a mužskou a ženskou maskou v závěru), sakristie je klenuta křížově. Trojlodí sklenuto křížovými klenbami s hřebínky na šest osmihranných pilířů, na pilířích sádrové andělské hlavy od Suchardy kolem roku 1905. V západní části lodi je trojramenná kruchta.

Náhrobky ve zdi kostela

Zařízení kostela je  pozdně rokokové z konce 18. století. Hlavní oltář rámový s obrazem od Gmündtera z roku 1854 (na místě obrazu Russe z roku 1834), boční oltář sv. Kříže od vídeňského sochaře z roku 1797, s obrazem prý od J. Škrety. Boční oltář sv. Františka Xaverského je protějškový, od truhláře T. Líbala z Chlumce z roku 1798, s barokním obrazem,po polovině 18. století. Oltář Panny Marie je pseudogotický z roku 1905 (na místě staršího oltáře sv. Barbory od Suclninly), oltář sv.Anny je nový (na místě zabílené architektury od V. Kramolína z roku 1797). Křížová cesta je od J. Suchardy z roku 1905. Cínová křtitelnice z 1. poloviny 17. století.  Zevně jsou zazděny náhrobníky erbovní a figurální z 1et 1554, 1580, 1601.

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech A/J, 1.svazek

(lh,turisticklisty.cz,foto archiv)