Kostel v Lomnici patří k nejvýznamnějším raně barokním památkám na Moravě

[ title]
Kostel Navštívení Panny Marie v Lomnici v okrese Blansko je architektinicky velmi cenná stavba významného raně barokního architekta Giovanniho Pietra Tencally z let 1669-1683 a patří k významným dokladům vývoje moravské barokní architektury.

Západní průčelí

Farní kostel Navštívení Panny Marie je mohutnou jednolodní stavbou s kaplemi zbudovanou podle osy sz.-jv., příčnou lodí a půlkruhově ukončeným presbytářem. Průčelí kostela je situováno směrem do náměstí, má dvě hranolové věže, předsíň a balustrádu. Kostel byl postaven v raně barokním slohu podle architektonického návrhu architekta Giovanniho Pietra Tencally staviteli  Pavlem Wimbergerem, brněnským zednickým mistrem, a Janem Křtitelem Ernou.

Interiér kostela

Hlavní oltář je ozdoben sochami sv.Víta a sv.Jana Křtitele od Benedikta Edeleho, oltářní obraz vytvořil prý N.Andrle. Rámy oltářních obrazů a lavice jsou ze 17.století, osttní vybavení z 19.století.Kapli Božího hrobu z let 1844-1847 vyplňuje grotta s oltářem - nad ním je Kristovo tělo, obklopená postavami římských vojáků, plačících žen a andílků se symboly Kristova umučení od Josefa Břenka.

Půdorys kostela

Rozsáhlé opravy kostela byly provedeny za působení faráře Oldřicha Zadražila. Do kostela byly v roce 1959 zakoupeny nové varhany a v roce 1972 třinové zvony odlité v Německu. Další dva nové zvony byly pořízeny v letech 1986 a 1993.

Návštěvu a prohlídku lze dohodnout na farním úřadě.

Podle : Samek Bohumil Umělecké památky Moravy a Slezska, 2.svazek

(lh,turistické listy,foto archiv)