Kostel Všech svatých v Kamenném Újezdu je dominantou obce

[ title]
Kostel Všech svatých v Kamenném Újezdu je nepřímo doložen jako kamenná stavba již roku 1263 v predikátu rytíře Vernéře "z Kamenného kostela" (de Steynchirchen) na zakládací listině kláštera Zlatá Koruna. Patrocinium kostela je písemně doloženo až v roce 1383.

Kostel Všech svatých

Kostel je jednolodní plochostropý s pravoúhlým klenutým presbytářem, sakristií a věží před západním štítem. Gotická je sakristie, kněžiště s monumentálním pastoforiem z doby kolem roku 1500. Z mobiliáře je pak gotický deskový obraz Madony a torzo sochy Panny Marie s Ježíškem ze 40.let 15.st.(dnes v expozici AJG, Hluboká n./Vlt.)

Půdorys kostela

V roce 1520 ulil mistr Bartoloměj z Prahy Velký zvon, který je zavěšen v dolní části věže. V letech 1690 - 1694 byla přistavěna věž, v první třetině 18.st. byla rozšířena loď a celý kostel dostal jednotnou barokní úpravu. Současně vznikl kompaktní barokní mobiliář - tři oltáře, kazatelna, křtitelnice, 4 zpovědnice, lavice, varhany a sochy světců.

Interiér kostela

Tento kompaktně dochovaný soubor byl vážně narušen a poškozen při neuvážené modernizaci interiéru kostela v roce 1995 - přesunuta kamenná balustráda z triumfálního oblouku, poničena a odstraněna kazatelna, odstraněny branky u hlavního oltáře, zničena jedna ze zbývajících barokních zpovědnic. V roce 1999 pak byly zcela zbytečně odstraněny původní barokní lavice a nahrazeny novými.

Podle webu obce Kamenný Újezd

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv,obec Kamenný Újezd)