Mariánský morový sloup v Horní Stropnici je významným urbanistickým prvkem

[ title]

Mariánský morový sloup v Horní Stropnici byl postaven v pozdně barokním slohu s prvky rokoka v roce 1764, který je zapsán v německém chronogramu na východní straně soklu.

Barokní kompozice sloupu s plastikami sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Šebestiána a Immaculaty je umístěna do průsečíku několika pohledových os a dokládá tak rozvinutou úroveň urbanistického cítění baroka.

Socha sv.Josefa na soklu

Mariánský sloup je významným urbanistickým prvkem, který utváří charakter volného prostoru ulicového náměstí. Kompozice sloupu s plastikami je umístěna záměrně do průsečíku několika pohledových os a dokládá rozvinutou úroveň urbanistického cítění baroka. Z výtvarného hlediska je významným dokladem úrovně pozdně barokního sochařství na Novohradsku a jižních Čech bezpochyby ovlivněné soudobou sochařskou produkcí Horního Rakouska. Svým ideovým obsahem je významným dokladem barokní zbožnosti a víry v mocnou přímluvu Panny Marie a protimorových patronů.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)


Hrad Zlenice založili páni z Dubé

Hrad Zlenice založili páni z Dubé

16.9.2019 12:00:00

Pravděpodobnými zakladateli hradu byli páni z Dubé a jeho stavba na ostrohu při vtoku říčky Mnichovky do Sázavy časově spadá do první poloviny 14. století. Ondřej z Dubé, nejvyšší královský sudí,...