Mariánský sloup v Mohelnici byl postaven za záchranu města od morové nákazy

Na náměstí Svobody v Mohelnici stojí výtvarně hodnotné barokní sousoší, důležitý článek vývoje sochařství v 18. století na Moravě. Sloup nese sochu Panny Marie s Ježíškem. Pod ním je jeskyně se sv. Rozálií a na rozích stojí sv. Karel Boromejský, František Xaverský, Rochus a Šebestián, kteří jsou považováni za ochránce proti moru. Na vrcholu sloupu v korintském stylu je sousoší Panny Marie s Ježíškem.

Detail plastik na podstavci sloupu

Byl postaven Johannem Franzem Sturmerem jako poděkování města za záchranu od morové nákazy, která si v roce 1716 vyžádala téměř 300 obětí. Je na něm vytesán veršovaný text o moru, který tehdy složil městský rychtář A.L. Keller: "Když se psal rok 1715, vyskytl se tady všude úrputný mor. Museli jsme se dívat na hrůzy, do kterých jsme byli vrženi. Říkám pravdivě, že 23. října bylo město Mohelnice násilně uzavřeno a izolace trvala 3 měsíce a 14 dní. Když pak po tomto období bylo město otevřeno, v utrpení jsme za největší nouze umírali a pozvedali jsme svou mysl k Bohu, k Marii a svatým patronům proti moru, aby našemu ubohému městu pomohli ho chránit. Proto jsme jim ve velké víře dali postavit na počest tento památný sloup."

Podle webu města Mohelnice

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)