Mělnický zámek stojí na místě hradiště Pšovanů

[ title]
Mělnický zámek se vypíná nad soutokem Labe a Vltavy a je nepřehlédnutelnou dominantou. Zámek se nachází na místě, kde stávalo hradiště Pšovanů, později ranně středověký věnný hrad Přemyslovců, stávající v místě dnešního západního křídla.

Mělník podle Johanna Venuta

Původní hrad byl během 15.století několikrát rozšířen a upraven. Krátce po polovině 16.století došlo za Zdislava Berky z Dubé k přístavbě severního křídla, která je datována 1553-1554. Za autora přístavby bývá považován Giovanní Battista Aostalli. Další přestavbou, v době kdy byl zástavním držitelem Jiří St.Popel z Lobkovic, v renesančním slohu prošlo západní křídlo. Pozdně renesanční charakter měla přístavba patrové budovy vedle věže zvané Peklo.

Jižní křídlo zámku

V roce 1687 přešlo komorní panství trvale do rukou šlechty, panství koupil Heřman Jakub Černín z chudenic. Ten přistoupil k dalšímu rozšíření zámku o jižní arkádové křídlo.Rozšíření provedl Francesco Ceresolla v 90.letech 17. století snad za účasti Giovanniho Batitsty Maderny a Domenica Egidia Rossiho, tehdejších architektů hraběte Černína. Pozdější stavební úpravy za Lobkoviců byly málo výrazné a neovlivnily vzhled stavby. Roku 1765 zámek poškodil požár, po kterém byl sice opraven, ale nadále sloužil většinou potřebám hospodářské správy neboť upřednostňovaným sídlem vrchnosti se stal nedaleký Hořín. Nakonec se i správa panství r. 1938 odstěhovala jinam. Mezi světovými válkami byl na zámku zřízen vinný restaurant.

Zámecké interiéry

Roku 1948 byl zámek Lobkovicům znárodněn, poté zde byla zřízena expozice Národní galerie českého a světového malířství 17. a 18. století. Zámek se stal také sídlem okresního muzea. Roku 1992 byl zámek v restituci vrácen zpět rodu Lobkoviců. Roku 1993 proběhla rekonstrukce zámku, který dnes nabízí prohlídky interiérů a pohostinství turistům (restaurace, vinné sklepy).

Podle :  Vlček Pavel, Encyklopedie českých zámků
             Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3.díl

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)