Město Telč je jedinečný architektonický komplex

[ title]
Telč patří k naším nejkrásnějším památkovým rezervacím. Je to jedinečně dochovaný architektonický komplex zejména renesančních staveb, celek, jemuž dominuje nádherný renesanční zámek a náměstí. Tuto specifickou tvář městu vtiskla dlouholetá vláda pánů z Hradce, kteří v šestnáctém století představovali vedle Rožmberků nejmocnější dominium na pomezí Čech a Moravy.

Historické jádro Telče

Až do 12. století byla krajina v okolí dnešní Telče hlubokým hvozdem, jejž obývala pouze divoká zvěř. Na místě, kde město stojí, se odedávna křížily obchodní stezky. Na vyvýšenině Humpolecké cesty byl založen hrazený dvorec s románskou rotundou. Ten se stal hospodářským centrem oblasti. V průběhu 13. století se zde usazovalo stále více lidí, a tak bylo nedaleko dvorce založeno nové sídlo, jež dnes nese název Staré město a je součástí Telče.

Náměstí Zachariáše z Hradce

Jak však vznikla Telč samotná? To není zcela jisté, žádné historické prameny datum založení neuvádí. Prvním spolehlivým letopočtem v historii města jsou léta 1333 – 1335, kdy Telč navštívil markrabě Karel, později známý jako Karel IV.

Zámek v Telči

Město bylo postaveno na vyvýšenině obklopené rybníky, které spojuje Telčský potok a umělý příkop. Území Telče chránily hradební zdi se střílnami a ochozem. Díky těsnému sousedství rybníků, které sahaly až ke zmiňovaným hradbám, se mohla Telč docela snadno přeměnit v nedobytnou vodní pevnost.

Jezuitský kostel

Pod tržištěm procházela zmiňovaná obchodní stezka s názvem Humpolecká, která ve dvou místech protínala hradby. Tam, kde je protnula, stály dvě brány. V té době byla ve městě pouze jediná skutečná ulice. Podle ní se dodnes jmenuje jeden telčský rybník; říká se mu Ulický.

Domy na náměstí

Roku 1339 předal král Jan Lucemburský, tehdejší vlastník města, Telč do rukou mocného Oldřicha z Hradce, čímž v městě započala éra pánů z Hradce. Oldřich musel samozřejmě dobře zaplatit, a to pohraničními územími na moravskoslezské hranici. V 50. letech 14. století byla založena Nová Telč. Doteď jsme Telč zmiňovali jako město a je načase přiznat, že nesprávně. O Telči jako o městě se hovoří až roku 1366. Jak je rok přesný se už zřejmě nikdo nedoví, poněvadž zakládací listina se nedochvala.

Pohled na mětské jádro

Život v Telči byl v těch dobách stejný jako všude jinde, tedy podřízený vrchnosti. Husitské války městu nijak zvlášť neublížily. Roku 1530 zachvátil Telč požár, který zničil mnoho domů na náměstí. Ty byly záhy provizorně opraveny. Pak se dostal ke slovu Zachariáš z Hradce, vzdělaný humanista, který – okouzlen italskou renesancí – nechal na náměstí vystavit krásné domy a telčskou pevnost přebudoval na skvostný zámek. Hlavním impulsem pro přebudování hradu v zámek byl fakt, že pevnost v Telči vypadala vedle sídla Zachariášova bratra Jáchyma z Hradce velmi chudě..

Výzdoba domu na náměstí

Telč byla v rukou pánů z Hradce až do roku 1604, kdy rod vymřel po meči (Zachariáš měl pouze dceru). Na krátkou dobu přešlo město do rukou Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka. Rod Slavatů měl Telč v držení ještě tři generace, za kterých byl ve městě založen jezuitský řád.

Po Slavatech přichází rod Lichtenštejnů-Kastelkorů a následně, od konce 18. století, rod Lichtenštejnů-Podstatských. V jejichž držení město setrvalo až do roku 1945. Budování novodobé zástavby v historickém centru bylo znemožněno také polohou mezi rybníky. Krásná celistvost renesančního náměstí a zámku vedla k tomu, že Telč byla roku 1992 zapsána na seznam světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO.

Podle : Bohumil Samek,Telč

(lh,turistickélisty.cz, foto archiv)
Tajemný Klášter pod Zelenou horou

Tajemný Klášter pod Zelenou horou

19.1.2021 08:00:00

Obec Klášter se zříceninami cisterciáckého opatství leží severně od Nepomuku, pod Zelenou horou, na levém břehu Úslavy. Příjezd autem je po silnici I/20, odbočka východním směrem, nejbližší želez...

Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

Zaniklá vesnice a tvrz na Zbirožsku

15.1.2021 08:00:00

Pěkně zachovalé tvrziště a zbytky zaniklé středověké vsi Rovensko najdete nedaleko Zbiroha v údolí poblíž vesnic Plískova a Chotětína. Dostanete se k němu po zelené turistické značce. Osada Rov...